"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК нь хүний нөөцийн санд нарийн мэргэжилтэй иргэдийг бүртгэж байгаа тул anket-hns.xls анкетыг бөглөж HRF@erdenetmc.mn и-мэйл хаягаар явуулна уу.
      И-мэйлээр анкет явуулахад Гарчиг гэсэн хэсэг дээр зөвхөн овог нэр, мэргэжил, өмнө өргөдөл өгсөн бол код зэргийг заавал бичих шаардлагатай.
     Анхаарах зүйл:
     • Анкетийн бүх хэсгийг бөглөх ба цээж зураг, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний хуулбар зэргийг файл дотор заавал оруулсан байна. /материал дутуу бол анкетийг бүртгэж авахгүй/
     • Анкетийг явуулахдаа “анкет-hns.xls” файлын нэр, мэйлээр явуулах гарчиг дээр “Овог нэр, мэргэжлийн нэр, утас” зэргийг заавал бичнэ.
     • Шаардлага хангасан анкетийг бүртгэж аваад тухайн мэйл хаяг руу хариу явуулна. Хэрэв хариу мэйл хаяг дээр ирээгүй бол хүний нөөцийн санд бүртгэгдээгүй байх тул дахин анкетаа явуулах шаардлагатай.