• Нээлттэй ажлын байр
 • Ажилд авах журам
 • Сонгон шалгаруулалт
 • Анхаарах зүйлс
 • Бүрдүүлэх материал
Ажлын байрны нэрс
Ажлын байрны орон тоо
Бүртгэл эхлэх дуусах огноо
Тавигдах шаардлага
Материал хүлээн авах хаяг

Цахилгаан ба хийн гагнуурчин

1 /нэг/ үндсэн ажлын байр

2020.07.27-ны өдрөөс
2020.08.03-ны өдрийг дуустал

Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин

Мэргэжлийн түвшин:
Mэргэжлийн 4 дүгээр зэрэгтэй байх

Туршлага:
Мэргэжлийн 3 дугаар зэргээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73605.

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн угсрагч - засварчин

1 /нэг/ үндсэн ажлын байр

2020.07.27-ны өдрөөс
2020.08.03-ны өдрийг дуустал

Боловсрол:
Бүрэн дунд

Мэргэжил:
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн засварчин

Мэргэжлийн түвшин:
Mэргэжлийн 4 дүгээр зэрэгтэй байх

Туршлага:
Мэргэжлийн 3 дугаар зэргээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73605.

Багш

2 /хоёр/ үндсэн ажлын байр

2020.07.23-ны өдрөөс
2020.07.31-ний өдрийг дуустал

Боловсрол:
Дээд, тусгай дунд

Мэргэжил:
Багш /монгол хэл/

Туршлага:
Мэргэжлээрээ 3-5 жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага:
Монгол хэлний багшаар 10-аас доошгүй жил ажилласан, монгол бичгийн мэдлэгтэй байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73605.

Ачааны автомашины жолооч

1 /нэг/ үндсэн ажлын байр

2020.07.23-ны өдрөөс
2020.07.31-ний өдрийг дуустал

Боловсрол:
Бүрэн дунд

Мэргэжил:
Жолооч

Мэргэшлийн түвшин:
“С”, “D” ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхтэй байх

Лиценз/сертификат:
Мэргэшсэн жолооч

Туршлага:
Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага:
Ачааны болон микро автобусны жолоочоор 5-аас доошгүй жил жолоодсон туршлагатай байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.

Дүрс оношилгооны их эмч

1 /нэг/ үндсэн ажлын байр

2020.07.23-ны өдрөөс
2020.07.31-ний өдрийг дуустал

Боловсрол:
Дээд

Мэргэжил:
Дүрс оношилгооны эмч

Мэргэшлийн түвшин:
Бакалавр

Лиценз/сертификат:
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх

Туршлага:
Дурангийн эмчээр 3-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73381.

Инженер зохион бүтээгч

2 /хоёр/ үндсэн ажлын байр

2020.07.23-ны өдрөөс
2020.07.31-ний өдрийг дуустал

Боловсрол:
Дээд

Мэргэжил:
1. Холбоо дохиолол, мэдээллийн инженер,
2. Халаалт, агаар сэлгэлтийн инженер

Мэргэшлийн түвшин:
Бакалавр ба түүнээс дээш

Туршлага:
Мэргэжлээрээ 3-6 сарын дадлага хийсэн байх, туршилтын хугацаанд ажиллаж ажлын шаардлага хангаж байгаагаа нотолсон болон түүнээс дээш хугацаанд ажиллаж, туршлага хуримтлуулсан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73956.

Автомашины засварчин

1/нэг/ үндсэн ажлын байр

2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс
2020 оны 07 дугаар сарын 07-ний өдрийг дуустал

Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил:
Автомашины засварчин, инженер, механикч

Мэргэшлийн түвшин:
6 дугаар зэрэг

Туршлага:
Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага:
Оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Хөвүүлэн баяжуулагч

1 түр ажлын байр

2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөс
2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич инженер

Мэргэшил:
Бакалавр ба түүнээс дээш

Бусад шаардлага:

 • Баяжуулах үйлдвэрийн хэсгүүдийн технологийн схемийг мэддэг байх.
 • Баяжуулалтын үндсэн болон туслах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчмыг мэддэг байх.
 • Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай байх.
 • Гадаад хэлний дунд болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

1 /нэг/

түр

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил: Хүнд даацын автомашины засварчин, хүнд машин механизмын засварчин, инженер, механикч, техник механикч

Мэргэшлийн түвшин: 4 дүгээр зэрэг

Туршлага: Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага: Оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх

 

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Бигнүүрчин

1 /нэг/

үндсэн

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил: Дугуй засварчин

Мэргэшлийн түвшин: 4 дүгээр зэрэг

Туршлага: Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага: Резинэн дугуй засварчны сертификат, оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Бохир усны шугам хоолойн засварчин

1 /нэг/

түр

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний инженер

Мэргэшлийн түвшин: 3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Лаборант

1 /нэг/

түр

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил: Хими шинжилгээний лаборант, химич, хими технологич

Мэргэшлийн түвшин: 3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Фрезерчин

2 /хоёр/

үндсэн

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил: Фрезерчин

Мэргэшлийн түвшин: 4 дүгээр зэргийн фрезерчний ур чадварын шаардлага хангасан байх,

Нэмэлт шаардлага: Тусгай сургууль курс төгссөн мэргэжлийн болон оосорлогчийн үнэмлэхтэй, ээлжит шалгалтаа өгсөн байх

Туршлага: Мэргэжлийн 3 дугаар зэргээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 200 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73956

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Уужимсган зорох суурь машины оператор

1 /нэг/ үндсэн

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил: Уужимсган зорогч

Мэргэшлийн түвшин: 4 дүгээр зэргийн уужимсган зорогч суурь машины операторчны ур чадварын шаардлага хангасан байх,

Нэмэлт шаардлага: Тусгай сургууль курс төгссөн мэргэжлийн болон оосорлогчийн үнэмлэхтэй, ээлжит шалгалтаа өгсөн байх

Туршлага: Мэргэжлийн 3 дугаар зэргээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 200 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73956

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Химийн шинжилгээний лаборант

1 /нэг/

түр

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш, тусгай мэргэжлийн курс төгссөн

Мэргэжил: Химийн шинжилгээний лаборант

Туршлага: 2 дугаар зэргийн лаборантаар 3-аас дээш жил ажилласан байх

Нэмэлт шаардлага: Лаборантын курст суралцаж мэргэжлийн үнэмлэх авсан байх, химийн хортой ба аюултай бодис, даралтад сав шугам хоолойтой харьцан ажилладаг ажилтны сургалтад хамрагдаж сертификат авсан байх, цахилгааны II группээр шалгалт өгч тэнцсэн байх

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Физик, химийн шинжилгээний инженер

1 /нэг/ үндсэн

2020.06.18-ны өдрөөс 2020.06.30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: Химич, хими-технологич, физик-химич

Мэргэшлийн түвшин: Бакалавр ба түүнээс дээш

Туршлага: Тухайн мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. 
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Програм хангамжийн инженер 1 түр ажлын байр

2020 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс

2020 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Програм хангамжийн инженер

Мэргэшил:
Бакалавр болон түүнээс дээш

Бусад шаардлага:
• Эзэмшсэн технологи нь: MsSQL, C#, MVC /өөрийн эзэмшсэн технологи дээр Front end болон back end хөгжүүлэлт сайн хийдэг, бусад технологид хөрвөх чадвартай байх/

• Photoshop, CorelDraw хэрэглээний програмууд дээр ажилладаг байх

• NoSQL өгөгдлийн сангууд дээр ажилладаг, Android болон iOS application боловсруулдаг бол давуу тал болно.

• Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэгтэй байх.

• Суралцах болон ажиллах хугацаандаа хийсэн бүтээл, ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг баримтжуулан танилцуулах.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Шинжлэх ухаан, хамтын ажиллагаа, зөвлөх үйлчилгээний төвийн тэргүүлэх мэргэжилтэн 1 ажлын байр

2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс

2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Инженер, багш, менежер

Мэргэшил:
Магистр ба түүнээс дээш

Туршлага:
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад буюу үйлдвэрлэл дээр мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:
• Англи хэлний ярианы болон бичгийн өндөр ур чадвартай байх.

• Эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэж байсан ажлын туршлагатай байх.

• Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай

• Орос хэлний дунд болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Аргон гагнуурчин 1 ажлын байр

2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс

2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Аргон ба цахилгаан хийн гагнуурчин /5-аас дээш зэрэгтэй байх/

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:

• Мэргэжлийн онолын мэдлэг, засвар тохируулгын ажил гүйцэтгэх чадвар сайтай.

• Ган бөөрөнцгийн цехийн техник, технологи, тоног төхөөрөмжийг судалсан байх,
• Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай,

• Ажлын ачаалал даах чадвартай, хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллахад эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх.


• Өөрийгөө хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллах.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Мехатроник-ийн инженер 1 ажлын байр

2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс

2020 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Мехатроникийн инженер

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:

• Мэргэжлийн онолын мэдлэг, засвар тохируулгын ажил гүйцэтгэх чадвар сайтай.

• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй /Англи, Орос, Япон, Хятад г.м/ бол давуу тал болно.

• Багаар ажиллах чадвартай байх.

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна. Эсвэл zolbayar@erdenetmc.mn цахим хаягаар доорх материалыг цахимаар илгээж болно.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Вебсайтын мэргэжилтэн

1/нэг/ үндсэн,

ажлын байр
2020.03.30-ны өдрөөс 2020.04.10-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Програмист, веб дизайнер
Мэргэжлийн түвшин: Бакалавр ба түүнээс дээш
Туршлага: Веб хөгжүүлэлт чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан.

Мэргэжлийн чадамж: Веб хуудас бүтээх болон график дизайны программуудыг эзэмшсэн байхаас гадна ASP.NET, SQL Server, Javascript, PHP MySQL, Server side includes JSP зэрэг программ хангамжуудын мэдлэгтэй байх, цахим орчинд дүн шинжилгээ, хяналт, судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийдэг байх, мэдээллийн системийн аюулгүй ажиллагаа, хамгаалалтын талаар зохих мэдлэг эзэмшсэн байх, гар утасны веб хөгжүүлэх, Android болон IOS программ хөгжүүлэх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. 2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73754.
Цооног өрөмдөгчийн туслах

10
түр ажлын байр

/хөлсөөр ажиллах гэрээт/

2020 оны
03 сарын 16-ны өдрөөс
2020 оны

03 сарын 27-ны өдрийг дуустал

Үндсэн шаардлага:
Боловсрол-Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил- Өрөмдөгч /3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй мэргэжлийн үнэмлэхтэй/
Туршлага- 3-5 жил ажиллаж байсан ажлын туршлагатай
Бусад шаардлага:
Засвар үйлчилгээ хийх зохих мэдлэгтэй

Хөдөө хээр ажиллах ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай, зөв хандлага, ёс зүйтэй.

Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй холбогдох тогтоол, үйлдвэрийн газрын Ерөнхий захирлын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт /хэсэгчлэн/ шилжүүлэх тухай” А/78, 96 дугаар тушаалын дагуу Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн баримт бичгийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ынhrd@erdenetmc.mn хаягаар цахимаар бүртгэлийн хугацаанд хүлээн авна.

Цахимаар илгээхдээ Subject хэсэгт сонгон шалгаруулалтад оролцох ажлын байр болон илгээгчийн гар утасны дугаарыг бичнэ.


* Хавсаргах материалыг PFD болон JPG өргөтгөлтэй хадгалан ирүүлэх.

Хавсаргах материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.

Харилцах утас: 757-73956, 757-72790


“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Тусгай зориулалтын автомашины жолооч

7
түр ажлын байр

/хөлсөөр ажиллах гэрээт

2020 оны
03 сарын 16-ны өдрөөс
2020 оны 03 сарын 27-ны өдрийг дуустал

Үндсэн шаардлага:
Боловсрол- Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил- B, C, D, E ангиллын болон мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхтэй
Туршлага- 3-5 жил ажиллаж байсан ажлын туршлагатай
Бусад шаардлага:
Хүнд даацын автомашинуудыг барьж чаддаг, автомашины завсар үйлчилгээ хийх чадвартай

Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай, зөв хандлага, ёс зүйтэй.

Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй холбогдох тогтоол, үйлдвэрийн газрын Ерөнхий захирлын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт /хэсэгчлэн/ шилжүүлэх тухай” А/78, 96 дугаар тушаалын дагуу Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн баримт бичгийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ынhrd@erdenetmc.mn хаягаар цахимаар бүртгэлийн хугацаанд хүлээн авна.

Цахимаар илгээхдээ Subject хэсэгт сонгон шалгаруулалтад оролцох ажлын байр болон илгээгчийн гар утасны дугаарыг бичнэ.


* Хавсаргах материалыг PFD болон JPG өргөтгөлтэй хадгалан ирүүлэх.

Хавсаргах материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.

Харилцах утас: 757-73956, 757-72790


“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Геологичийн туслах

5
Түр ажлын байр

/хөлсөөр ажиллах гэрээт/

2020 оны
03 сарын 16-ны өдрөөс
2020 оны 03 сарын 27-ны өдрийг дуустал

Үндсэн шаардлага:
Боловсрол- Дээд
Мэргэжил- Геологич, Техник-геологич
Туршлага- Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно
Бусад шаардлага:
Мэргэжлийн орос, англи хэлний зохих мэдлэг эзэмшсэн байх
Геологийн зураглал хийх, чулуулгийн бичиглэл хийх, геологийн гарын авлага, ном, зураг, тайлан ашиглах,
Компьютерын хэрэглээний программууд болон мэргэжлийн программ хангамжуудыг ашиглах

Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай, зөв хандлага, ёс зүйтэй.

Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй холбогдох тогтоол, үйлдвэрийн газрын Ерөнхий захирлын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт /хэсэгчлэн/ шилжүүлэх тухай” А/78, 96 дугаар тушаалын дагуу Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн баримт бичгийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ынhrd@erdenetmc.mn хаягаар цахимаар бүртгэлийн хугацаанд хүлээн авна.

Цахимаар илгээхдээ Subject хэсэгт сонгон шалгаруулалтад оролцох ажлын байр болон илгээгчийн гар утасны дугаарыг бичнэ.


* Хавсаргах материалыг PFD болон JPG өргөтгөлтэй хадгалан ирүүлэх.

Хавсаргах материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.

Харилцах утас: 757-73956, 757-72790


“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Геофизикийн туслах

12
Түр ажлын байр

/хөлсөөр ажиллах гэрээт/

2020 оны
03 сарын 16-ны өдрөөс
2020 оны 03 сарын 27-ны өдрийг дуустал

Үндсэн шаардлага:
Боловсрол-Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил-Геологич, геофизикч мэргэжилтэй бол давуу тал болно
Туршлага- Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно
Бусад шаардлага:
Цахилгаан техникийн талаар зохих мэдлэгтэй байх

Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай, хурдан шаламгай, зөв хандлага, ёс зүйтэй.

Шинэ төрлийн Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж буй холбогдох тогтоол, үйлдвэрийн газрын Ерөнхий захирлын “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт /хэсэгчлэн/ шилжүүлэх тухай” А/78, 96 дугаар тушаалын дагуу Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн баримт бичгийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ынhrd@erdenetmc.mn хаягаар цахимаар бүртгэлийн хугацаанд хүлээн авна.

Цахимаар илгээхдээ Subject хэсэгт сонгон шалгаруулалтад оролцох ажлын байр болон илгээгчийн гар утасны дугаарыг бичнэ.

* Хавсаргах материалыг PFD болон JPG өргөтгөлтэй хадгалан ирүүлэх.

Хавсаргах материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
2. Анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, боловсролын гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.

Харилцах утас: 757-73956, 757-72790

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Оёдолчин 1 түр ажлын байр 2020 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 2020 ны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: бүрэн дунд
Мэргэжил: оёдолчин.
Шаардлага: мэргэжлийн сургалтад хамрагдан, мэргэжлийн үнэмлэх авсан байх
Туршлага: 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх
Чадамж: оёдлын машин дээр ажиллах зарчим, тохиргоо үйлчилгээний зохих мэдлэгтэй байх, техник ашиглалтын дүрмийг мэддэг байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-381.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины машинч 1 түр ажлын байр 2020 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 2020 ны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: дээд
Мэргэжил: Дулааны цахилгаан станц

Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73384.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Концертмейстр 1 түр ажлын байр 2020 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 2020 ны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: дээд
Мэргэжил: Концертмейстр

Шаардлага: Тухайн мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73381.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Холбооны шугамын монтёр 1 үндсэн ажлын байр 2020 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 2020 ны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: тусгай дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил: холбооны монтёр /электроник, цахилгаан холбоо, радио холбооны чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн байх/
Мэргэжлийн түвшин: III зэрэг ба түүнээс дээш
Шаардлага: Цахилгааны эрхийн III зэргийн үнэмлэхтэй байх,

Туршлага: мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73384.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Компьютерын системийн инженер 1 үндсэн ажлын байр 2020 оны 02 сарын 06-ны өдрөөс 2020 ны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: дээд
Мэргэжил: программ хангамжийн инженер
Мэргэжлийн түвшин: бакалавр ба түүнээс дээш

Туршлага: мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73384.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Дүрс оношилгооны их эмч 1 ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрөөс

2020 оны 02 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17,00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Дүрс оношилгооны их эмч мэргэжилтэй,
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил /ЭХО, рентген, дуран/ тасралтгүй ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Дүрс оношилгооны их эмчийн резидент төгссөн байх.
• Компьютер томографи, MRI-аар нарийн мэргэшсэн байх.

• Гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний програм зохих түвшинд эзэмшсэн байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.

Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Оёдолчин 1 үндсэн ажлын байр 2020 оны 01 сарын 29-ний өдрөөс 2020 оны 02 сарын 05-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: тусгай дунд, бүрэн дунд, дээд
Мэргэжил: дизайнер, оёдолчин.
Шаардлага: тусгай үнэмлэхтэй байх
Туршлага: 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх
Чадамж: төрөл бүрийн оёдлын машинууд дээр ажилладаг. Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73754.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Хүнд даацын автомашины цахилгааны засварчин 1 ажлын байр

2020.01.14

ны өдрөөс

2020.01.22 ны өдрийн 17,00 цаг хүртэл

 • Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
 • Цахилгааны инженер болон автын цахилгааны засварчин мэргэжлийн үнэмлэхтэй
 • Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж, цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай.
 • Цахилгаан төхөөрөмжийн ашиглалт, стандартын хэм хэмжээг тогтоох, дүгнэлт гаргах болон засварын ажилбаруудыг бие даан гүйцэтгэх чадвартай.
  5. Анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг, цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.
  6. Манлайлах болон багаар ажиллах чадвар сайтай, 
 • 7 Ажлын ачаалал даах чадвартай,
 • 8. Өөрийгөө хөгжүүлэх, цагаа зөв зохицуулан удирдах чадамжтай байх.
 • 9. Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд англи, орос хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид Эрдэнэт үйлдвэрийн Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.

Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 2 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17,00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 4 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Өндөр даралтат сав болон чичиргээт, хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн гагнуур хийх, өнгөт металл гагнах чадвартай байх.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид Эрдэнэт үйлдвэрийн Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.

Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Оёдолчин 2 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Оёдолчин
Боловсрол:
Бүрэн дунд болон түүнээс дээш
Туршлага:
1 жилээс дээш хугацаанд мэргэжлээрээ ажилласан

Бусад шаардлага:

• Оёдлын машин дээр ажиллах зарчим, тохиргоо үйлчилгээний зохих мэдлэгтэй байх.

• Техник ашиглалтын дүрмийг мэддэг байх.

• Багаар ажиллах чадвартай.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Лабораторийн техникч
/баяжуулалтын/

1 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер
Боловсрол:
Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш

Бусад шаардлага:

• Онолын мэдлэг, чадвар сайтай.

• Лабораторийн тоног төхөөрөмж ажиллуулах мэдлэг, чадвартай байх.

• Лабораторийн хичээл удирдах, хичээлийн болон туршилтын тайлан бичих, унших, дүгнэх чадвартай.

• Лабораторийн туршилт, судалгааны ажил гүйцэтгэх чадвар сайтай.

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
   

 

 

 

Массажчин, Сувилагч

1/нэг/ үндсэн, ажлын байр

2020.1.09-ний өдрөөс 2020.1.15-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: тусгай дунд
Мэргэжил: лаборант, бариа засалч
Мэргэжлийн түвшин:
Лиценз/сертификат: анагаах ухааны коллежийн үнэмлэхтэй,

Туршлага: мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73573.

Гал тогооны туслах ажилчин 1 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Тогооч

Боловсрол:
Тусгай дунд болон түүнээс дээш

Бусад шаардлага:

• Эрүүл мэндийн шаардлагыг хангасан байх.

• Цэвэрч, нямбай ажилладаг.

• Харилцааны чадамж сайтай, багаар ажиллах чадвар сайтай байх.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын ажилтны анкет (Анкет татах)
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Номын санч 1 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Ном зүйчээр мэргэшсэн байх
Боловсрол:
Дээд, бакалавр болон түүнээс дээш
Туршлага:
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад буюу үйлдвэрлэл дээр мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:

• Орос хэлний суурь түвшин /А2/ эсвэл Англи хэлний Institutional TOEFL-ийн 250-300 оноо авах түвшиний мэдлэг, чадвартай байх.

• Компьютерийн хэрэглээний А1-А4, В1-В6, С1, С2, С4 модулийг бүрэн эзэмшсэн байх.

• Байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах чадвартай.

• Харилцааны чадамж сайтай, багаар ажиллах чадвар сайтай байх.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Aнкет бөглөж ирэх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Электроникийн инженер

1 түр ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Электроникийн болон автоматжуулалтын инженер

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:

• Мэргэжлийн онолын мэдлэг, засвар тохируулгын ажил гүйцэтгэх чадвар сайтай.

• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй /Англи, Орос, Япон, Хятад г.м/ бол давуу тал болно.

• Багаар ажиллах чадвартай байх.

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Aнкет бөглөж ирэх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Механикийн багш 1 /түр/ ажлын байр

2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс

2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл
Боловсрол:
Дээд, магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх/Магистрант байж болно/
Мэргэжил:
Тухайн шинжлэх ухааны салбарын мэргэжилтэй байх
Туршлага:
Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх, мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
Их дээд сургуульд багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх
Мэргэжлийн болон заах арга зүйн бүх чадамжийг эзэмшсэн байх, Орос хэлний II түвшин /ТРКИ-II/B2/ эсвэл Англи хэлний Institutional TOEFL-ийн 350-400 оноо авах шаардлага хангасан байх, компьютерын хэрэглээний А1-А4, B1-B10, C1-C4 модулиудыг бүрэн эзэмшсэн байх, Solidworks Ansys, Autocad Matlab, статистикийн программууд эзэмшсэн байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Уур, усны халаах төхөөрөмжийн машинч 1 түр ажлын байр

2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрөөс

2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17-00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Уур усны халаах төхөөрөмжийн машинч, ДЦС-ын инженер

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:

• Бүрэн дунд, түүнээс дээш түвшиний боловсрол эзэмшсэн байх.


• Багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч, харилцааны өндөр соёлтой байх.

Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Aнкет бөглөж ирэх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 1 ажлын байр

2019 оны 12 сарын 12-ний өдрөөс

2019 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин /3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/.


Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:

• Өндөр даралтын болон чичиргээт, хөдөлгөөнт ачаалал бүхий ажилд зориулагдсан хайлш, өнгөт металл, ширэм, янз бүрийн гангаар хийсэн хоолой, бүтээц, зангилаа, эд ангид онцгой нарийн аппаратаар хийн болон гар нуман гагнуур хийх чадвартай, дээрх ажлын аргачлалын технологид бүрэн суралцсан.
• Өндөрт болон гадна, дотор байрлах кран, өргөгчүүд дээр цахилгаан гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх чадвартай.
• Аргон гагнуураар зэвэрдэггүй ган болон хайлш гагнах, өнгөт металл гагнах, зүсэх чадвартай.
• Уурын халаах хоолой угсрах, засварлах үеийн гагнуур хийх чадвартай.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Aнкет бөглөж ирэх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгааны тоног төхөөрөмжийн угсрагч засварчин 1 ажлын байр

2019 оны 12 сарын 12-ний өдрөөс

2019 оны 12 сарын 18-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Цахилгаанчин, цахилгааны инженер мэргэжилтэй.


Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:

• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж, цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай. Дээрх ажлын аргачлалд бүрэн суралцсан.
• цахилгаан төхөөрөмжийн ашиглалт, стандартын хэм хэмжээг тогтоох, дүгнэлт гаргах болон засварын ажилбаруудыг бие даан гүйцэтгэх чадвартай.
• Анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг, цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.

Давуу тал:

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Aнкет бөглөж ирэх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Тоног төхөөрөмжийн засварчин

1/нэг/ үндсэн, ажлын байр

2019.12.09-ний өдрөөс 2019.12.13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол:
Бүрэн болон тусгай дунд
Мэргэжил:
Илчит тэрэгний засварчин буюу тоног төхөөрөмжийн засварчин
/мэргэжлийн 3 ба 4-р зэрэгтэй/
Тусгай шаардлага:
Тоног төхөөрөмжийн засварчин болон оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх,
Илчит тэрэг болон төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний технологийн бүтцийг сайн мэддэг байх

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх
(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73754.

Архивч

1/нэг/ түр ажлын байр

2019.12.09-ний өдрөөс 2019.12.17-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: металл боловсруулах болон техникийн чиглэлийн инженер механик, үйлдвэрлэлийн менежер эсвэл архивын эрхлэгч,
Мэргэжлийн түвшин: Бакалавр
Лиценз/сертификат: архивын бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөх сургалтад хамрагдсан, сертификаттай байх,

Туршлага: мэргэжлээрээ 1-с дээш жил ажилласан байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73386.
Сувилагч

1/нэг/ үндсэн, ажлын байр

2019.12.09-ний өдрөөс 2019.12.17-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: тусгай дунд
Мэргэжил: лаборант, бариа засалч
Мэргэжлийн түвшин:
Лиценз/сертификат: анагаах ухааны коллежийн үнэмлэхтэй,

Туршлага: мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх(Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73573.
Сантехникийн засварчин

1/нэг/ үндсэн, ажлын байр

2019.12.09-ний өдрөөс 2019.12.13-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: бүрэн бус дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил: сантехникийн засварчин
Мэргэжлийн түвшин: мэргэжлийн 3-р зэрэг
Лиценз/сертификат: оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх,

Туршлага: уг ажлыг хийх дадлага туршлагатай байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Ажилтны анкет бөглөх (Анкет татах)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73384.
Нарийн хэмжүүрийн засварчин 1 /түр/ ажлын байр
2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
Боловсрол: Дээд боловсролтой
Мэргэжил: Электроникийн болон мэдээллийн технологийн инженер
Туршлага: Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
Бусад шаардлага: Нарийн хэмжүүрийн засварчны мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхтэй байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Механикийн багш
1 /түр/ ажлын байр
2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
Боловсрол:
Дээд, магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
Мэргэжил:
Тухайн шинжлэх ухааны салбарын мэргэжилтэй байх
Туршлага:
Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх, мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
Их дээд сургуульд багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх
Мэргэжлийн болон заах арга зүйн бүх чадамжийг эзэмшсэн байх, Орос хэлний II түвшин /ТРКИ-II/B2/ эсвэл Англи хэлний Institutional TOEFL-ийн 350-400 оноо авах шаардлага хангасан байх, компьютерын хэрэглээний А1-А4, B1-B10, C1-C4 модулиудыг бүрэн эзэмшсэн байх, Solidworks Ansys, Autocad Matlab, статистикийн программууд эзэмшсэн байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн үйлчилгээний цахилгаан монтёр
1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Шаардлага: Дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн механик, монтёр байх /
Давуу тал:
- Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан дадлага туршлагатай байх,
- ДТХ-ын байгууламжийн схем зураг, ажиллагааг бүрэн мэддэг байх,
- ДТХБ-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг мэдэж гэмтлийг тодорхойлох чадвартай байх.
- 2 ба түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх /Анкетыг эндээс татаж авна уу/
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/, Бүтээлийн жагсаалт
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73956
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Түлшний аппаратурын засварчин 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Бүрэн дунд суурь боловсролын гэрчилгээтэй
Мэргэжил:
Дизель хөдөлгүүрийн түлшний аппаратур завсарчин /6 дугаар зэрэгтэй/
Туршлага:
Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан дадлага туршлагатай байх, мэргэжлийн зэрэг ба мэргэжлээрээ ажилласан туршлагаа батлах бичиг баримттай
Бусад шаардлага:

Техникийн шугам зураг уншиж ойлгох чадвартай, техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос англи хэлний мэдлэгтэй, түлшний системийн оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл гэмтлийг тогтоох, түлшний аппаратур, форсунк тохируулах суурин тоног төхөөрөмжийг ашиглах бүрэн чадвартай, тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын гарын авлага, ажиллах зарчмын схем, бүтцийн зураг ашиглан түлшний тэжээлийн эд ангиудын эвдрэл, гэмтлийг оношлох, засварлах, тохируулах, турших чадвартай байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73754
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг

шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
         
Эмнэл зүйн лаборант 1 ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл Мэргэжил:
• Лаборант мэргэжилтэй.
• Мэргэжлийн зэрэгтэй байх.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:
• Лаборантын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх.
• Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, сахилга бат, ёс зүй сайтай, зан төлөвийн хувьд зөв төлөвшилтэй байх.
• Компьютерийн хэрэглээний програм сайн эзэмшсэн, гадаад хэл зохих түвшинд эзэмшсэн.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 208 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73381.
Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Түргэн тусламжийн бага эмч 1
үндсэн,
1
түр ажлын байр

2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс

2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
• Сувилагч, бага эмч.
• Сувилах болон эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй байх.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:
• Сувилахуйн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй.
• Яаралтай тусламжийн чиглэлээр мэргэшсэн, курс, дамжаа төгссөн байх.
• Гэмтэл, мэс заслын тасгуудад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
• Гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний програм зохих түвшинд эзэмшсэн байх.

• Мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Дүрс оношилгооны их эмч
1
ажлын байр

2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс

2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
• Хүний их эмч мэргэжилтэй, дүрс оношилгоогоор мэргэшсэн.
• Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил /ЭХО, рентген, дуран/ тасралтгүй ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Дүрс оношилгооны их эмчийн резидент төгссөн байх.
• Компьютер томографи, MRI-аар нарийн мэргэшсэн байх.
• Гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний програм зохих түвшинд эзэмшсэн байх.

• Мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Сэргээн засах эмчилгээний сувилагч 1
ажлын байр

2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс

2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
• Сувилагч мэргэжилтэй.
• Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байх.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:
• Сэргээн засах эмчилгээний сувилагчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх.
• Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, сахилга бат, ёс зүй сайтай, зан төлөвийн хувьд зөв төлөвшилтэй байх.
• Гадаад хэл зохих түвшинд эзэмшсэн.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.
Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Сувилагч 1
ажлын байр

2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс

2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
• Сувилагч мэргэжилтэй.
• Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй байх.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.

Бусад шаардлага:
• Сувилагчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн байх /мэс заслын, яаралтай тусламжийн/.
• Мэргэжлийн ахлах ба түүнээс дээш зэрэгтэй бол давуу тал болно.
• Харилцааны соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, сахилга бат, ёс зүй сайтай, зан төлөвийн хувьд зөв төлөвшилтэй байх.
• Гадаад хэл зохих түвшинд эзэмшсэн.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет (Анкет татах)
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.
Эрдэнэт үйлдвэр нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Нарийн хэмжүүрийн засварчин 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Дээд боловсролтой

Мэргэжил:
Электроникийн болон мэдээллийн технологийн инженер
Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
Нарийн хэмжүүрийн засварчны мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхтэй байх

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Тугалган гагнуурчин 1 /үндсэн/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил:
Тугалган гагнуурчин /4 дүгээр зэрэгтэй/

Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Бусад шаардлага:
бүх төрлийн тугалган гагнуур хийх мэдлэгтэй байх, автомашины радиатор, бүх төрлийн хоолойнуудын эвдрэлийг зөв олж тогтоодог, эвдрэлийг арилгах чадвартай байх, аккумуляторын шон гагнах, автомашины радиаторыг сэтгэх, цэвэрлэж, гагнах чадвартай байх,

Бүх төрлийн хэмжээстэй зэс, гуулин трубка, хоолойнуудыг гагнах, малгайлах чадвартай байх, цахилгаан лантуу, зуухны ажиллах зарчмыг нарийн мэддэг байх, техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгааны монтёр 3 /түр/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Эрчим хүчний чиглэлээр дээд боловсролтой болон тусгай дунд боловсрол эзэмшсэн байх

Мэргэжил:
Цахилгааны инженер, цахилгаан систем, автоматжуулалт, цахилгаан монтёр, цахилгаанчин, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсрагч, дипломын голч дүн 2.5-с дээш, мэргэжлийн зэрэг нь 4 ба түүнээс дээш байх
Туршлага:
Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх,
Бусад шаардлага:
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн анхдагч хэлхээний схемийг мэддэг байх, техник эзэмших соёлын талаар зөв ойлголттой, аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73386

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Хөдөлгүүрийн ороомогчин 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил:
Хөдөлгүүрийн ороомогчин, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчны мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
Туршлага:
Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан байх, мэргэжлийн зэрэг нь 3 ба түүнээс дээш байх
Бусад шаардлага:
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Мэргэжил:
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсрагч мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх, мэргэжлийн зэрэг нь 3 ба түүнээс дээш байх
Туршлага:
Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх, техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж, цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах, чадвартай бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Механикийн багш 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Боловсрол:
Дээд, магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх
Мэргэжил:
Тухайн шинжлэх ухааны салбарын мэргэжилтэй байх
Туршлага:
Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх, мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
Их дээд сургуульд багшлах эрхийн үнэмлэхтэй байх
Мэргэжлийн болон заах арга зүйн бүх чадамжийг эзэмшсэн байх, Орос хэлний II түвшин /ТРКИ-II/B2/ эсвэл Англи хэлний Institutional TOEFL-ийн 350-400 оноо авах шаардлага хангасан байх, компьютерын хэрэглээний А1-А4, B1-B10, C1-C4 модулиудыг бүрэн эзэмшсэн байх, Solidworks Ansys, Autocad Matlab, статистикийн программууд эзэмшсэн байх

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 1 ажлын байр
2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл
Мэргэжил:
• Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 5 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
• III ангилалын 1-р бүлэг (III.1) ба түүнээс дээш ангилалын шугам хоолойн гагнуур хийх эрхийн үнэмлэхтэй байна.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ нэгээс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Гагнуурчны тусгай зурс төгссөн, даралтат сав, шугам хоолой гагнах эрхтэй байх.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.
• Аргон гагнуурын үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болно.
* Бүрдүүлэлт дутуу материалыг хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Илчит тэрэгний туслах машинч 1 ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Мэргэжил:
Илчит тэрэгний туслах машинч.

Мэргэшил:
Илчит тэрэг жолоодох туслах машинчийн үнэмлэхтэй.

Туршлага:
Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:
• Илчит тэрэг, төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг техник ашиглалтын дүрмийн дагуу ажиллуулах чадвартай байх,
• Өртөөнд сэлгээний ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэх чадвартай, аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид Эрдэнэт үйлдвэрийн Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар,
2. Анкет,
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна),
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх,
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73754

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 1 ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.

Туршлага: Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:
• Тоног төхөөрөмжийн гагнуур хийх, өнгөт металл гагнах чадвартай байх.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.

* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Сантехникийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл Мэргэжил:
Сантехникийн засварчин, сантехникч

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Бусад шаардлага:
• Сантехник, дулаан, ус хангамж, агааржуулалтын тоног төхөөрөмж, системд үзлэг, засвар үйлчилгээ хийх чадвартай байх
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73386
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Бүжигчин
/эрэгтэй, эмэгтэй/
1 үндсэн,
1 түр ажлын байр
2019 оны 10 сарын 17-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 25-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд, түүнээс дээш

Мэргэжил: Бүжигчин болон бусад

Мэргэшлийн түвшин: Бүжигчин мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Туршлага: Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад 3-аас доогүй жил ажилласан байх

Ур чадвар:
- Өөрийн ур чадварыг харуулсан 2-3 уран бүтээлийн сантай байх,
- Бүтээлч хандлага, сэтгэлгээтэй, соёл урлаг, уран сайхны мэдрэмж өндөртэй,
- Урлагийн чиглэлээр заах арга зүйтэй, чадвартай,
- Төгөлдөр хуурын зохих мэдлэгтэй,
- Өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж чаддаг байх

Тусгай шаардлага:
- Ажлын ачаалал даах чадвартай,
- Бие даан өөрийн урын сангаа тасралтгүй баяжуулах чадвартай,
- Соёл урлагийн ажилтны ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж, шударга, зарчимч, олон нийттэй зөв харьцах чадвартай


 

 

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 1 ажлын байр
2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
Мэргэжил:
• Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 5 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
• III ангилалын 1-р бүлэг (III.1) ба түүнээс дээш ангилалын шугам хоолойн гагнуур хийх эрхийн үнэмлэхтэй байна.

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Гагнуурчны тусгай зурс төгссөн, даралтат сав, шугам хоолой гагнах эрхтэй байх.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.
• Аргон гагнуурын үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Зөөгч 1
түр ажлын байр

1
үндсэн ажлын байр
2019.10.08-ны өдрөөс 2019.10.18-ны өдрийг дуустал
Боловсрол:
- Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой,
- Зөөгч, бармены үнэмлэхтэй байх.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Харилцах утас: 757-73381

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 1 түр ажлын байр 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 4 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.

Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх.

Бусад шаардлага:
• Өндөр даралтат сав болон чичиргээт, хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн гагнуур хийх, өнгөт металл гагнах чадвартай байх.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет
3. Үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73386

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн үйлчилгээний цахилгаан монтёр 1 үндсэн ажлын байр 2019 оны 10 сарын 08-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 18-ны өдрийг дуустал Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Шаардлага:
Дохиолол төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламжийн механик, монтёр байх /2 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/

Давуу тал:
- Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан дадлага туршлагатай байх,
- ДТХ-ын байгууламжийн схем зураг, ажиллагааг бүрэн мэддэг байх,
- ДТХБ-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг мэдэж гэмтлийг тодорхойлох чадвартай байх.


Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх /Анкетыг эндээс татаж авна уу/
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/, Бүтээлийн жагсаалт
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Харилцах утас: 757-73956

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Зөөгч /бармен/ 1
түр ажлын байр

1
үндсэн ажлын байр
2019.10.02-ны өдрөөс 2019.10.08-ны өдрийг дуустал
Боловсрол:
- Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой,
- Зөөгч, бармены үнэмлэхтэй байх.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

Харилцах утас: 757-73381

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Зөөгч 2

(Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллах түр ажлын байр)
2019 оны 09 сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал • Нийтийн хоолны салбарт тухайн ажлыг 2 доошгүй жил гүйцэтгэсэн, зөөгчийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй
• Хоол үйлдвэрлэл, ариун цэврийн хууль дүрмийн зохих мэдлэгтэй байх
• Хурдан шаламгай
• Орос англи хэлний зохих мэдлэгтэй
• Харицааны соёлтой, цэвэр цэмцгэр ширээ залатыг хурдан шуурхай стандартын дагуу засаж чаддаг нөхцөл байдалд тохируулан ажиллах чадавхитай байх.
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
• Бариста мэргэжлийн үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.
• Санхүүгийн зохих түвшиний мэдлэгтэй байх
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Хүнийн нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73381

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаанчин 1

(Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллах түр ажлын байр)
2019 оны 09 сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал • Цахилгааны засварын чиглэлээр мэргэшсэн байх, мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх.
• Хоол үйлдвэрлэл, ариун цэврийн хууль дүрмийг судалсан байх
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Хүнийн нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73381

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Сантехникч
1

(Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллах түр ажлын байр)
2019 оны 09 сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал • Сантехникийн засварчны мэргэжил эзэмшсэн байх, мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
• Хоол үйлдвэрлэл, ариун цэврийн хууль дүрмийг судалсан байх
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Хүнийн нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73381

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Хоолны технологич 2
түр ажлын байр
2019 оны 09 сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал • Хоол үйлдвэрлэлийн технологич мэргэжилтэй
• Катерингд хоол үйлдвэрлэлийн технологичоор ажиллаж байсан туршлагатай
• Мэргэжлээрээ 2 доошгүй жил ажилласан
• Хоол үйлдвэрлэл, ариун цэврийн хууль дүрмийн зохих мэдлэгтэй байх
• Удирдах ажлыг 2 доошгүй жил гүйцэтгэсэн байх
• Оффис програмыг сайн эзэмшсэн байх
• Өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, удирдах удирдуулах ухаанд суралцсан, багаар ажиллах чадвартай байх
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 18,00 цаг хүртэл "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн Хүнийн нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73381
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Ахлах тогооч 7
түр ажлын байр
2019 оны 09 сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал

• Тогооч мэргэжилтэй, тогоочын 1-р зэрэгтэй
• Мэргэжлээрээ 4 доошгүй жил ажилсан
• Хоол үйлдвэрлэл, эрүүл ахуйн зохих мэдлэгтэй байх
• Удирдан зохион байгуулах чадвартай
• Офис програмыг сайн эзэмшдэг байх
• Танилцуулга, илтгэл тавих, олон хүнтэй харьцах чадвартай байх
• Удирдах чадвар эзэмшсэн, шаардлага тавих чадвартай байх


Катерингийн тогооч
9
түр ажлын байр
2019 оны 09 сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал

• Тогооч мэргэжилтэй, тогоочын 1-р зэрэгтэй
• Мэргэжлээрээ 3 доошгүй жил ажилласан
• Хоол үйлдвэрлэл, эрүүл ахуйн зохих мэдлэгтэй байх
• Удирдан зохион байгуулах чадвартай
• Оффис програмыг сайн эзэмшдэг байх
• Танилцуулга, илтгэл тавих, олон хүнтэй харьцах чадвартай байх

Катерингийн бэлтгэгч тогооч 5
түр ажлын байр
2019 оны 09 сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийг дуустал

• Тогооч 4,3 зэрэгтэй
• Мэргэжлээрээ 3 доошгүй жил ажилсан
• Хоол үйлдвэрлэл, ариун цэврийн хууль дүрмийн зохих мэдлэгтэй байх
• Хэрчих бэлтгэх ур чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх
• Анхан шатны мэдэрхүйн чадавхийг эзэмшсэн байх
• Багаар ажиллах чадавхтай
• Бүтээлч санаачлагатай өөрийгөө хөгжүүлэх тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байх

Барилга ашиглалтын хяналтын инженер 1 2019 оны 09 сарын 26-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 03-ны өдрийг дуустал

 

 

 

Мэргэжил:
Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер

Боловсрол:
Бакалавр, ба түүнээс дээш

Туршлага:
- Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай байх,
- Тодорхой томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдэд оролцож, хяналт хийн ажиллаж байсан.

Бусад шаардлага:
• Autocad, Lira зэрэг программууд дээр ажиллах чадвартай,
• Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай,
• Мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2019 оны 10 сарын 03-ны өдрийн 18.00 цаг хүртэл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар,
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх,
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна),
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.

- Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх,
- Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73956

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Дуучин 1 2019 оны 09 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 10 сарын 7-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Дуурийн дуучин /Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх/

Туршлага: Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил мэргэжлийн урлагийн байгууллагад ажилласан байх

Бусад шаардлага:
• Урлаг, соёлын ажилтны хэм хэмжээг эрхэмлэн сахидаг
• Сонгодог болон мэргэжлийн дууг дуулах мэргэжлийн өндөр ур чадвартай байх
• Шударга, зарчимч, олон нийттэй зөв харьцах, ажлын ачаалал даах чадвартай, ёс зүйн дүрмийг чанд сахих чадамжтай

 

2019 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.

ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч, хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Педиатр 2 2019 оны 09 сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 09 сарын 27-ны өдрийг дуустал - Образование: Высшее, средне-специальное
- ВУЗ: Государственный
- Уровень квалификации
- Наличие лицензии, сертификаты: (действующий)
- Общий стаж работы: Не менее 5 лет
- Стаж работы в образовательных учреждениях: Не менее 1 года
- Знание русского языка: Разговорный, письменный
- Знание ПК (word, exсel): Свободное владение
- Знание возрастной психологии
- Должен знать основы законодательства РФ и Монголии о здравоохранении;
- Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения;
- Основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной медицинской помощи, службы медицин катастроф, санитарно-эпидемиологической службы,
- Правовые аспекты медицинской деятельности;
- Общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма;
- Правила оказания первой неотложной медицинской помощи;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила оформления медицинской документации;
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 208 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх /Анкетыг эндээс татаж авна уу/
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/, Бүтээлийн жагсаалт
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73381.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Бүжигчин 1 үндсэн,
1 түр ажлын байр
2019 оны 09 сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 09 сарын 27-ны өдрийг дуустал Боловсрол:
Дээд

Мэргэжил: Бүжигчин

Мэргэшлийн түвшин:
Бүжигчин мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан бол давуу тал

Туршлага:
Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад 3-аас доогүй жил ажилласан байх

Ур чадвар:
- Өөрийн ур чадварыг харуулсан 2-3 уран бүтээлийн сантай байх, бүтээлч
- Бүтээлч хандлага, сэтгэлгээтэй, соёл урлаг, уран сайхны мэдрэмж өндөртэй,
-Урлагийн чиглэлээр заах арга зүйтэй, чадвартай,
- Төгөлдөр хуурын зохих мэдлэгтэй,
- Компьютерийн хэрэглээний программыг ашиглаж чаддаг байх.
- Өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж чаддаг байх

Тусгай шаардлага:
- Ажлын ачаалал даах чадвартай,
- Бие даан өөрийн урын сангаа тасралтгүй баяжуулах чадвартай,
- Соёл урлагийн ажилтны ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж, шударга, зарчимч, олон нийттэй зөв харьцах чадвартай

 

 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх /Анкетыг эндээс татаж авна уу/
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/, Бүтээлийн жагсаалт
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73384.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Тоног төхөөрөмжийн засварчин
1 /нэг/ үндсэн ажлын байр
2019.09.19-ний өдрөөс 2019.09.25-ны өдрийн дуустал


Боловсрол:
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш

Тавигдах шаардлага:
Тоног төхөөрөмжийн засварчны болон оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх
Цахилгаан ба хийн гагнуурчны хос мэргэжилтэй, даралтат шугам хоолой гагнадаг бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалааа өгөх боломжтой.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгааны тоног төхөөрөмжийн угсрагч засварчин 2 ажлын байр

2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс

2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Цахилгаанчин, цахилгааны инженер мэргэжилтэй.


Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:
• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж, цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай. Дээрх ажлын аргачлалд бүрэн суралцсан.
• Цахилгаан төхөөрөмжийн ашиглалт, стандартын хэм хэмжээг тогтоох, дүгнэлт гаргах болон засварын ажилбаруудыг бие даан гүйцэтгэх чадвартай.
• Анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг, цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.

Давуу тал:
Цахилгааны инженер мэргэжилтэй.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 208 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73381

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Тоног төхөөрөмжийн засварчин 3 ажлын байр

2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс

2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Тоног төхөөрөмжийн засварчин, механик инженер.


Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:
• Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн засвар, угсралт, задаргаа, тохируулга, суурилуулалтын ажлын аргачлалын технологид бүрэн суралцсан.
• Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, стандартын хэм хэмжээг тогтоох, засварын ажилбаруудыг бие даан гүйцэтгэх чадвартай
• Анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг оношлох чадвартай байх.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн угсрагч засварчин 2 ажлын байр

2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс

2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Агааржуулалтын тоноглолын угсрагч засварчин. Халаалт, салхивч, агаар сэлгэлт, дулааны инженер.


Туршлага:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан бол давуу тал болно.

Бусад шаардлага:
• Техникийн зураг, схемтэй ажиллаж чаддаг, зураг тооцооны Autocad, Compas 3D програмуудыг эзэмшсэн, анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг байх.
• Гагнуурчин мэргэжилтэй, багаар ажиллах чадвартай.
• Англи, орос хэлний мэдлэгтэй.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 09 сарын 10-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2.Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Бүжигчин

1 үндсэн,
1 түр ажлын байр

2019 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс
2019 оны 09 сарын 11-ний өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Бүжигчин
Мэргэшлийн түвшин: Бүжигчин мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан бол давуу тал
Туршлага: Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
Ур чадвар:
- Өөрийн ур чадварыг харуулсан 2-3 уран бүтээлийн сантай байх, бүтээлч
- Бүтээлч хандлага, сэтгэлгээтэй, соёл урлаг, уран сайхны мэдрэмж өндөртэй,
-Урлагийн чиглэлээр заах арга зүйтэй, чадвартай,
- Төгөлдөр хуурын зохих мэдлэгтэй,
- Компьютерийн хэрэглээний программыг ашиглаж чаддаг байх.
- Өөрийгөө хөгжүүлэх, мэдлэгээ бусадтай хуваалцаж чаддаг байх
Тусгай шаардлага:
- Ажлын ачаалал даах чадвартай,
- Бие даан өөрийн урын сангаа тасралтгүй баяжуулах чадвартай,

- Соёл урлагийн ажилтны ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж, шударга, зарчимч, олон нийттэй зөв харьцах чадвартай

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

5. Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /сүүлийн 3 жилийн байдлаар/, Бүтээлийн жагсаалт
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73956.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Зөөгч /бармен/ 1 /нэг/ түр ажлын байр 2019.08.30-ны өдрөөс 2019.09.05-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой
Зөөгч, бармены үнэмлэхтэй байх.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно
Автогрейдерийн машинч 1 /нэг/ үндсэн ажлын байр 2019.08.27-ны өдрөөс 2019.09.03-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой
Хүнд машин механизм , өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл
жолоодох “М” ангиллын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй
Автогрейдерийн машинчийн үнэмлэхтэй
Зам засвар, арчилгааны тусгай зориулалтын автогрейдер
жолоодож байсан 3-5 жилийн ажлын туршлагатай,
Автогрейдерийн үндсэн бүтэц, ажиллах зарчмын тухай
мэдлэгтэй,
Автогрейдерийн өдөр тутмын техникийн үйлчилгээг бие даан
хийх, задаргаа шаардахгүй эд ангийн засвар гүйцэтгэх чадвартай байх.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно
Ачааны автомашины жолооч 1 /нэг/ үндсэн ажлын байр 2019.08.27-ны өдрөөс 2019.09.03-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд суурь боловсролын гэрчилгээтэй,
“СD” ангиллын механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй,
“D” ангиллын мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхтэй,
“СD” ангиллын механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодож байсан 2-оос доошгүй жилийн ажлын дадлага туршлагатай,
Тээврийн хэрэгслийн өдөр тутмын техникийн үйлчилгээ, задаргаа шаардахгүй эд ангийн засвар гүйцэтгэх чадвартай,
Тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрмийн мэдлэгтэй,
Тээврийн хэрэгслээр ачаа зорчигч тээвэрлэх дүрмийн мэдлэгтэй,
Замын хөдөлгөөний дүрмийн өөрчлөлт шинэчлэлтийг цаг тухайд нь авч хэрэгжүүлж ажиллах чадвартай,

Харилцааны соёлтой, асуудлыг эв зүйгээр зохицуулах чадвартай.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Автоматикийн инженер 1 /нэг/ үндсэн ажлын байр 2019.08.26-ны өдрөөс 2019.09.04-ний өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Галын автоматикийн инженер, цахилгаан системийн автоматжуулалтын инженер, цахилгааны инженер
Мэргэшлийн түвшин: Бакалавр ба түүнээс дээш

 • - Цахилгаан системийн автоматжуулалтын чиглэлээр 1-с дээш жил ажилласан туршлагатай байх.
Нэмэлт шаардлага: Аюулгүй байдлын нэгдсэн “Орион” системийн тоног төхөөрөмжийн програмчлал, угсралт-тохируулга, засвар-үйлчилгээний зөвшөөрлийн сертификаттай бол давуу тал болно.

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цацрагийн хяналт, аюулгүй байдлын инженер 1 /түр/ ажлын байр 2019 оны 08 сарын 26-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 30-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Дээд болон түүнээс дээш
Мэргэжил: - Инженер /цөмийн болон цацрагийн чиглэлээр инженерийн мэргэжилтэй бол давуу тал гэж үзнэ/
Шаардлага: -ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хариуцагчийг бэлтгэх сургалтад хамрагдсан гэрчилгээтэй байх
- Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан дадлага туршлагатай байх /цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын чиглэлээр ажилласан туршлагатай бол давуу тал гэж үзнэ/
-Ажил гүйцэтгэх, хариуцлага хүлээх, багаар ажиллах болон ажлын ачаалал даах чадвартай байх
-Бичиг баримт боловсруулах, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн өндөр чадвартай байх.
-Мэргэжлийн англи, орос хэлний мэдлэгтэй, компьютерийн хэрэглээний программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн дадлага туршлагатай.

-Эрүүл мэндийн шаардлага хангасан байх
Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757 - 73384
Хуульч

1/нэг/ үндсэн,
2 /хоёр/

түр ажлын байр
2019.08.23-ны өдрөөс 2019.08.30-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Эрх зүйч, хуульч /бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй/
Ур чадвар:
- Эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах /гэрээний төсөл боловсруулах, хууль зүйн дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх, хууль хяналтын байгууллагад үйлдвэрийн газрын төлөөлөн оролцох чадвартай байх/,
- Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадварыг эзэмшсэн байх
- Орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх,
- Зохион байгуулах, төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх, ур чадвар сайтай, идэвх санаачилгатай, бүтээлч сэтгэлгээтэй байх,
- Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх.
Тусгай шаардлага:
- Харилцааны өндөр соёлтой, бусдыг сонсох, хүндэтгэх чадвартай байх,
- Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль түүнд заасан нууц мэдээллийг задруулахгүй, нууцлалыг чанд хадгалах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх,

- Хуульчийн гэрчилгээтэй бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 203 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73569.
Нарийн бичиг, бичиг хэргийн ажилтан 1 /нэг/ үндсэн ажлын байр 2019.08.23-ны өдрөөс 2019.08.30-ны өдрийг дуустал

Эрх зүйч /бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй/
Ур чадвар:
- Баримт бичиг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх чадвартай байх,
- Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадварыг эзэмшсэн байх,
- Орос, англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх,
- Зохион байгуулах, төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх, ур чадвар сайтай, идэвх санаачилгатай, бүтээлч сэтгэлгээтэй байх,
- Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх.
Тусгай шаардлага:
- Харилцааны өндөр соёлтой, бусдыг сонсох, хүндэтгэх чадвартай байх
- Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль түүнд заасан нууц мэдээллийг задруулахгүй, нууцлалыг чанд хадгалах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх,

Хуульчийн гэрчилгээ, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 203 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу. 
Харилцах утас: 757-73569.
Аппаратчин 1 түр ажлын байр 2019.08.20-ны өдрөөс 2019.08.27-ны өдрийг дуустал

Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил: Аппаратчны машинчийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Нэмэлт шаардлага: хими, ус бэлтгэлийн тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг мэддэг байх

Оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цөмийн изотопт тоног төхөөрөмжийн засварын инженер 1 үндсэн
ажлын байр
08 сарын 19-өөс 30-ны өдрийг дуустал Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Цахилгаан системийн автоматжуулалтын инженер, хянах хэмжих хэрэгсэл, автоматикийн инженер
Шаардлага: микро электроникийн мэдлэгтэй, засварлах ур чадвар, туршлагатай. Ажил гүйцэтгэх, хариуцлага хүлээх, хамтран ажиллах чадвартай. Бичиг баримт боловсруулах, дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн өндөр чадвартай байх. Мэргэжлийн англи, орос хэлний мэдлэгтэй, компьютерийн хэрэглээний программ хангамжийг бүрэн эзэмшсэн мэргэжлийн дадлага туршлагатай.
Тусгай шаардлага: Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажиллах тул эрүүл мэндийн асуудалгүй байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

         
Галын автоматикийн хянах хэмжих хэрэгсэл, автоматикийн засварчин
2 түр ажлын байр
2019 оны 08 сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 22-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Мэргэжил: Галын автоматикийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан-угсрагч, хянах хэмжих хэрэгсэл, автоматикийн засварчин, цахилгаанчин.
Мэргэшлийн түвшин: Галын автоматикийн тоног төхөөрөмжийн цахилгаан-угсрагчийн, хянах хэмжих хэрэгсэл, автоматикийн засварчны, цахилгаанчны IV ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх. Аюулгүй байдлын нэгдсэн “Орион” системийн тоног төхөөрөмжийн програмчлал, угсралт-тохируулга, засвар-үйлчилгээний мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх.
Шаардлага: Аюулгүй байдлын нэгдсэн “Орион” системийн тоног төхөөрөмжийн програмчлал, угсралт-тохируулга, засвар-үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрлийн сертификаттай байх.
Давуу тал: Галын автоматикийн чиглэлээр 6-н сараас дээш хугацаагаар ажилласан байх.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73956

Автогрейдерийн машинч


1 үндсэн ажлын байр

2019 оны 08 сарын 13-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 19-ний өдрийг дуустал


Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Шаардлага:
- Хүнд машин механизм, өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл жолоодох “М” ангиллын эрхийн ба автогрейдерийн операторчийн үнэмлэхтэй
- Зам засвар, арчилгааны тусгай зориулалтын автогрейдер жолоодож байсан 3-5 жилийн ажлын туршлагатай
Давуу тал:
- Автогрейдерийн өдөр тутмын техникийн үйлчилгээ бие дааж хийх, задаргаа шаардахгүй эд ангийн засвар гүйцэтгэх чадвартай байх
- Баг хамт олноор ажиллах чадвартай байх


Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73956
Авто-өөрөө ачигчийн жолооч
1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 08 сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 16-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Шаардлага: Авто ачигчийн жолооч (операторч)-ийн мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай.
Давуу тал: Хүнд машин механизмын операторчны хос мэргэжилтэй, жолооны В, С, D ангилалтай, мөн мэргэжлээрээ ажилласан ажлын туршлагатай бол давуу тал болно.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73956
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин
1 түр ажлын байр
2019 оны 08 сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 16-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Шаардлага: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчны мэргэжилтэй.
Давуу тал: Мэргэжлээрээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх нь давуу тал болно.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73956
Химийн шинжилгээний лаборант
3 /түр/ ажлын байр
2019 оны 08 сарын 05-ны өдрөөс
2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Дээд болон түүнээс дээш
Мэргэжил: Химич буюу химийн технологийн инженер
Ур чадвар: Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573
Нарийн хэмжүүрийн засварчин
1 /түр/ ажлын байр
2019 оны 08 сарын 05-ны өдрөөс
2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Дээд болон түүнээс дээш
Мэргэжил: электроникийн буюу мэдээллийн технологийн инженер
Ур чадвар: Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573
Авто ачигчийн жолооч
1 /үндсэн/ ажлын байр
2019 оны 08 сарын 05-ны өдрөөс
2019 оны 08 сарын 12-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Шаардлага: Авто ачигчийн жолооч (операторч)-ийн мэргэжлийн үнэмлэх, сертификаттай. Хариуцлага хүлээх болон багаар ажиллах чадвартай байх. Ажлын туршлагатай бол давуу тал болно.
Тусгай шаардлага: Цахилгаанчны хос мэргэжилтэй бол давуу тал болно. Овор ихтэй ачаа барааг богино зайнд тээвэрлэх чадвар эзэмшсэн байх. Гэмт хэрэг, зөрчил гаргаж байгаагүй, ял шийтгэл хүлээж байгаагүй болохыг тодорхойлсон байх.

Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573
Хольц бэлтгэгч
1
үндсэн ажлын байр
2019 оны 07 сарын 29-ний өдрөөс 08 сарын 05-ны өдрийн дотор
Боловсрол: Дээд, Бүрэн дунд
Мэргэжил: Металлургич инженер, Цутгуурын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тусгай сургууль курс төгссөн.
Давуу тал: Оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх.
Чадамж: Цутгуурын үйлдвэрлэлийн тухай зохих мэдлэгтэй байх, хэвний хольцод ордог материалын ангилал марклалыг мэддэг байх, элс ба шавар ангилал ба зориулалтыг мэддэг байх, шингэн шил материалын ангилал, техникийн тодорхойлолтыг мэддэг байх, хэвний үндсэн материалуудыг мэддэг байх, хэвний холбогч материалыг мэддэг байх, туузан дамжуулга болон холигчийн ажиллах зарчмыг мэддэг байх, хэвний голчийн хольцын материалыг мэддэг байх, ачааг оосорлох схем, зөв хураах чадвартай байх, цутгуурын үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг химийн аюултай болон хортой бодисуудыг саармагжуулах аргыг мэддэг байх, гар ажиллагаанаас үүсгэх эрсдэлт хүчин зүйлс ба гараар ачааг өргөх, шилжүүлэх үеийн эргономикийн зааварчилгааг мэддэг байх.
Хандлага: Бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, техник сэтгэлгээтэй, өөрийгөө хөгжүүлж тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй байх.


Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны
206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573

Төмрийн бэлдэц бэлтгэгч
1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 07 сарын 29-ний өдрөөс 08 сарын 05-ны өдрийн дотор
Боловсрол: Дээд, Бүрэн дунд
Мэргэжил: Металлургич инженер, Цутгуурын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тусгай сургууль курс төгссөн.
Давуу тал: Оосорлогчийн үнэмлэхтэй байх
Чадамж: Цутгуурын үйлдвэрлэлийн тухай ойлголттой байх, хаягдал хар төмөрлөгийн ангилал марклалыг мэддэг байх, хар ба өнгөт хайлшны ангилал ба зориулалтыг мэддэг байх, галд тэсвэртэй материалын ангилал, техникийн тодорхойлолтыг мэддэг байх, төмөрт хайлшны (Ферросплав) ангилал, техникийн тодорхойлолтыг мэддэг байх, шаар үүсгэгч материалуудын ангилал ба техникийн тодорхойлолтыг мэддэг байх, ганд агуулагдах хортой хольц, тэдгээрийг зайлуулах аргыг онолын түвшинд мэддэг байх, хэвний үндсэн материалуудыг мэддэг байх, хэвний холбогч материалыг мэддэг байх, цахиурын (кварцын) элсний хортой хольцыг мэддэг байх, хэвний голчийн хольцын материалыг мэддэг байх, ачааг оосорлох схем, зөв хураах чадвартай байх, цутгуурын үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг химийн аюултай болон хортой бодисуудыг саармагжуулах аргыг мэддэг байх, гар ажиллагаанаас үүсгэх эрсдэлт хүчин зүйлс ба гараар ачааг өргөх, шилжүүлэх үеийн эргономикийн зааварчилгааг мэддэг байх.
Хандлага: Бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, техник сэтгэлгээтэй, өөрийгөө хөгжүүлж тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй байх.
Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573
Тоног төхөөрөмжийн цахилгаанчин
1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 07 сарын 29-ний өдрөөс 08 сарын 05-ны өдрийн дотор
Боловсрол: Дээд, бүрэн дунд
Мэргэжил: Цахилгааны инженер, эсвэл цахилгаанчин.
Давуу тал: Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно. Мэргэжлийн курсийн үнэмлэхтэй байх.
Чадамж: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн оношилгоо, засвар, үйлчилгээг хийх чадвартай. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй. Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх. Цахилгаан хангамжийн болон удирдлагын схемийг уншиж ойлгох чадвартай.
Хандлага: Бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, техник сэтгэлгээтэй
Хаяг: “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Утас: 757-73573
     
     
     
Ажлын байрны нэрс Ажлын байрны орон тоо Бүртгэл эхлэх дуусах огноо Тавигдах шаардлага Материал хүлээн авах хаяг
Токарьчин 1 түр,
1 үндсэн ажлын байр

2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ны өдрийг дуустал
Боловсрол: Бүрэн дунд, дээд
Мэргэжил: Машин үйлдвэрлэлийн технологич, Металл боловсруулах суурь машин багаж хэрэгслийн инженер.
Шаардлага: Мэргэжлийн курсийн үнэмлэхтэй байх, машин үйлдвэрлэлийн зураг зүй, зорилтын горимын тооцоо, техникийн хэмжилтийн тооцоо, материал судлалын талаар мэдлэгтэй, бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, техникийн сэтгэлгээтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй.
Инженерийн зураг төслийн программ дээр ажиллах анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй (Компас, Solid works) байвал давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Фрезерчин 1 түр,
1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ний өдрийг дуустал Боловсрол: Бүрэн дунд, дээд
Мэргэжил: Машин үйлдвэрлэлийн технологич, Металл боловсруулах суурь машин багаж хэрэгслийн инженер.
Шаардлага: Мэргэжлийн курсийн үнэмлэхтэй байх, машин үйлдвэрлэлийн зураг зүй, зорилтын горимын тооцоо, техникийн хэмжилтийн тооцоо, материал судлалын талаар мэдлэгтэй, бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, техникийн сэтгэлгээтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй.
Инженерийн зураг төслийн программ дээр ажиллах анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй (Компас, Solid works) байвал давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний цахилгаанчин
1 түр ажлын байр
2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ны өдрийг дуустал Боловсрол: Бүрэн дунд, дээд
Мэргэжил: Цахилгааны инженер, цахилгаанчин.
Шаардлага: Мэргэжлийн курсийн үнэмлэхтэй байх, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн оношилгоо, засвар үйлчилгээ хийх чадвартай, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх. Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх. Бие даан шийдвэр гаргах, багаар ажиллах чадвартай байх.
Мэргэжлээрээ 1-с дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73754.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан хийн гагнуурчин 1 үндсэн
ажлын байр
2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ны өдрийг дуустал
Мэргэжил:
Цахилгаан хийн гагнуурчин
Цахилгаан ба хийн гагнуурчны III ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
Бусад шаардлага:
Техникийн зураг унших, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх, ачаалал даах чадвартай.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73386.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Электроникийн инженер 1 үндсэн
ажлын байр
2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ны өдрийг дуустал Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын /контроллер, алсын удирдлага г.м/ техникийн чиглэлээр бакалавраас дээш мэргэжлийн зэрэгтэй.
Шаардлага: Онолын мэдлэгтэй, Компьютер, контроллерын техник хангамжийн болон хэрэглээний программ хангамж дээр ажиллах, багаар ажиллах чадвартай.
Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд англи, орос хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Хянах, хэмжих хэрэгсэл, автоматикийн засварчин 1 үндсэн
ажлын байр
2019 оны 07 сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 08 сарын 02-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Хянах, хэмжих хэрэгсэл ба автоматикийн засварчны 4 дүгээр зэрэг болон түүнээс дээш зэрэгтэй, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, КИПиА-аар техникийн дунд, дээд мэргэжилтэй.
Шаардлага: Онолын мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай.
Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд англи, орос хэлний мэдлэгтэй бол давуу тал болно.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
Харилцах утас: 757-73573.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Багерийн машинч 1 түр ажлын байр 2019 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Багерийн насосны машинч
Бусад шаардлага:
• Багерийн насосны ажиллагааг хэвийн явуулах мэдлэг, чадвартай.
• Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
• ХАБЭА-н зөрчилгүй ажиллах мэдлэг, чадвар, хандлагатай.
• Цахилгаан эрчим хүч, усыг хэмнэлттэй зарцуулж ажиллуулах онолын мэдлэг, тооцоолох чадвартай.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох мэдлэгтэй байх.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын Хүний нөөцийн албаны 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины машинч 1 түр ажлын байр

2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрөөс

2019 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Дулааны цахилгаан станцын ашиглалтын инженер.


Бусад шаардлага:
• Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
• Дипломын сэдвээ турбины чиглэлээр хамгаалсан бол давуу тал болно.
• Турбины удирдлагын тоон системийг бүрэн эзэмшсэн байх.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Нарийн бичиг-бичиг хэргийн ажилтан 1 үндсэн ажлын байр
2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Эрх зүйч. /бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/

Бусад шаардлага:
• Туршлага – Эрх зүйн чиглэлээр болон бичиг баримт боловсруулах түвшинд 3 -аас доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх;

Ур чадвар- Баримт бичиг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх чадвартай байх;

Лиценз /сертификат/ - Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.
- Англи болон орос хэлний зохих мэдлэгтэй байх;
- Компьютерын хэрэглээний программ дээр ажиллах чадварыг эзэмшсэн байх;
- Зохион байгуулах, төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх ур чадвар сайтай, идэвхи санаачлагатай, бүтээлч сэтгэлгээтэй байх;
- Багаар болон ажлын ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах чадвартай байх;

Тусгай шаардлага:
- Харилцааны өндөр соёлтой бусдыг сонсох, хүндэтгэх чадвартай байх;
- Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль болон Хувь хүний нууцын тухай хууль, түүнд заасан нууц мэдээллийг задруулахгүй, нууцлалыг чанд хадгалах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх;
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Хуульч 1 үндсэн, 3 түр ажлын байр 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал Мэргэжил:
Эрх зүйч, хуульч. /бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/

Бусад шаардлага:
• Туршлага – Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

Ур чадвар- Эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах /гэрээний төсөл боловсруулах, хууль зүйн дүгнэлт гаргах, зөвлөмж өгөх, үйлдвэрийн газрын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар хууль, хяналтын байгууллагад төлөөлөн оролцох / чадвартай байх;

Лиценз/сертификат/-Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх; /Хуульчийн гэрчилгээтэй байх /
- Англи болон орос хэлний зохих мэдлэгтэй байх;
- Компьютерын хэрэглээний программ дээр ажиллах чадварыг эзэмшсэн байх;
- Зохион байгуулах, төлөвлөх, тайлагнах, илтгэх ур чадвар сайтай, идэвхи санаачлагатай, бүтээлч сэтгэлгээтэй байх;
- Багаар болон ажлын ачаалал даах, илүү цагаар ажиллах чадвартай байх;

Тусгай шаардлага:

- Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах;
-Харилцааны өндөр соёлтой бусдыг сонсох, хүндэтгэх, хариуцлага хүлээх чадвартай байх;
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины машинч 1 түр ажлын байр

2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрөөс

2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Дулааны цахилгаан станцын ашиглалтын инженер.


Бусад шаардлага:
• Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
• Дипломын сэдвээ турбины чиглэлээр хамгаалсан бол давуу тал болно.
• Турбины удирдлагын тоон системийг бүрэн эзэмшсэн байх.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 2 ажлын байр

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрөөс

2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин. /3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/

Бусад шаардлага:
• Өндөр даралтын болон чичиргээт, хөдөлгөөнт ачаалал бүхий ажилд зориулагдсан хайлш, өнгөт металл, ширэм, янз бүрийн гангаар хийсэн хоолой, бүтээц, зангилаа, эд ангид онцгой нарийн аппаратаар хийн болон гар нуман гагнуур хийх чадвартай, дээрх ажлын аргачлалын технологид бүрэн суралцсан.
• Өндөрт болон гадна, дотор байрлах кран, өргөгчүүд дээр цахилгаан гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх чадвартай.
• Аргон гагнуураар зэвэрдэггүй ган болон хайлш гагнах, өнгөт металл гагнах, зүсэх чадвартай.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан болон хийн зүсэгч, оосорлогчийн үнэмлэхтэй бол давуу тал болно.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Монгол хэл,
бичгийн багш
/хуучин монгол бичиг/
1 2019 оны 06 сарын 14-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 24--ний өдрийг дуустал Тавигдах шаардлага:
- Ерөнхий боловсролын сургуульд мэргэжлээрээ 10 -аас доошгүй жил ажилласан байх
- Дээд боловсролтой /Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй/
- Багшлах эрхийн үнэмлэхтэй
- Орос хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай
- Мэргэжлийн зэрэгтэй бол давуу тал болно.
Бусад:
- Багаар ажиллах чадвартай
- Харилцааны өндөр соёлтой байх
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн бичиг баримтыг "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 224 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо дээрх бичиг баримтуудыг эх хувиар нь авч ирнэ.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн бичиг баримтыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 75773381

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины машинч 1 түр ажлын байр

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Дулааны цахилгаан станцын ашиглалтын инженер.


Бусад шаардлага:
• Ижил төстэй станцад ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
• Дипломын сэдвээ турбины чиглэлээр хамгаалсан бол давуу тал болно.
• Турбины удирдлагын тоон системийг бүрэн эзэмшсэн байх.

• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн багш 1 түр ажлын байр

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс

2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер.
/бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.


Бусад шаардлага:
• Багшлах дур сонирхолтой.
• Мэргэжлээрээ тодорхой хугацаанд ажилласан байх.
• Судалгаа шинжилгээний ажлын дадлага туршлагатай байх.
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх.
• Багаар ажиллах чадвартай.

• Санаачлагатай ажилладаг.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
ЭРХЛЭГЧ Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр 6 сар ажиллах түр ажлын байр - 1 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 16.00 цаг хүртэл Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Дээд боловсролтой, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх.
• Удирдахуйн ухааны болон харилцааны өндөр ур чадвартай байх.
• Хүнс, нийтийн хоолны технологийн аль нэг чиглэлээр нь мэргэшсэн байх.
• Тогоочийн үнэмлэхтэй байх.
• Нийтийн хоолны салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх.
• Хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартуудын зохих мэдлэгтэй байх.
• Хэрэглээний программуудыг зохих түвшинд эзэмшсэн байх.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
5. Өөрийн ур чадвартай холбоотой материалыг хуулбарлан хавсаргаж болно.
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73954
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
ХООЛ ЗҮЙЧ
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Хоол зүйч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй байх.
• Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх.
• Хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартуудын зохих мэдлэгтэй байх.
• Хэрэглээний программуудыг зохих түвшинд эзэмшсэн байх.
• Харилцааны ур чадвар сайтай, багаар ажиллах чадвартай байх.
• Хоолны цэс, технологи карт боловсруулах, хяналт тавих чадвартай байх.
ЦАХИЛГААН-МЕХАНИКИЙН ИНЖЕНЕР Ажлын байранд тавигдах шаардлага
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер, механик инженерийн бакалавр зэрэгтэй.
• Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны үнэмлэхтэй байх /5-с дээш зэрэг/
• Харилцааны ур чадвар сайтай, багаар ажиллах чадвартай байх.
• Хүнсний тоног төхөөрөмжийн ажиллах зарчим, зориулалтын талаарх зохих мэдлэгтэй байх.
Тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Тоног төхөөрөмжийн засварчин, эсвэл механик инженер.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Гагнуур хийх чадвартай байх.
• Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай.
• Өөрийгөө хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй.
• Гагнуурчны үнэмлэхтэй бөгөөд мэргэжлийн сургалтад гагнуурын хичээл заах чадвартай бол давуу тал болно.


 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 224 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73381
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Хүнд даацын автомашины засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Автомашины засварчин эсвэл инженер.
/3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Автомашины эд ангиудын эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах, техникийн үйлчилгээ гүйцэтгэх, авто техникийн гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах чадвартай байх.
• Багаар ба манлайлан ажиллах чадвартай.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.
• Богино хугацаанд өөрийгөө дайчлан мэргэжлээрээ өсөж дэвших, суралцах чадамжтай. Шинийг санаачлах, өөрийгөө дайчлан мэргэжлээрээ өсөж дэвших, суралцах чадамжтай.

 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Цахилгааны инженер, эсвэл цахилгаанчин.
/4 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн оношилгоо, засвар, үйлчилгээг хийх чадвартай.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.
• Цахилгаан хангамжийн болон удирдлагын схемийг уншиж ойлгох чадвартай.


 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73386.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Автомашины электро системийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал Мэргэжил:
Автомашины цахилгаан болон электрон системийн цахилгаанчин эсвэл инженер.
/4 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Lexus-570, Toyota Land Cruiser-200, Nissan patrol Y 61, Y62, Mersedes benz, Hyundai starex, Aerocity, КамАЗ, УАЗ маркийн автомашины цахилгааны болон электрон системийн эвдрэл гэмтлийг оношлох, засварлах, техникийн үйлчилгээ гүйцэтгэх, авто техникийн гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах чадвартай байх.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд орос, англи хэлний мэдлэгтэй байх.
• Автомашины электрон системийн оношилгооны сканер дээр ажиллаж чаддаг байх.

 

 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Механикийн багш 1 ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Механик инженер.
/магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын дадлага туршлагатай.
• Гадаад хэлний мэдлэг: Орос хэлний II түвшин, эсвэл англи хэлний Institutional TOEFL-ийн 450-480 оноо авах шаардлага хангасан байх.
• Багаар ажиллах чадвартай, санаачлагатай байх.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна. /Online-аар бүртгүүлэх боломжтой. Хаяг: zolbayar@erdenetmc.mn/
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Урвалж уусгагч 1 түр ажлын байр 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Түгээмэл мэргэжлийн баяжуулагч эсвэл ачигч уусгагч.
/3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.
• Тоног төхөөрөмжийн схем мэддэг, мэргэжлийн мэдлэг сайтай.
• Хэвийн бус нөхцөлд ажиллахад эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх.
• Ажлын ачаалал даах чадвартай.


 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 224 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73381
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Тоног төхөөрөмжийн засварчин.
/3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай.
• ХАБЭА-н дүрэм, заавруудыг судалсан, тодорхой түвшний мэдлэгтэй. Ажлын байрны эрсдлийг үнэлэх, шийдвэр гаргах чадвартай.
• Ажлын ачаалал даах чадвартай.
• Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай.
• Бүтээмж, инновацийн арга, хэрэгслүүдийг судалсан бүтээлч хандлагатай.
• Хөдөлмөрийн хэвийн бус (халуун, хортой) нөхцөлд ажиллахад эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх.
• Өөрийгөө хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй.


 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

 

Краны машинч 1 ажлын байр 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Краны машинч, кранчин.
/3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай.
• ХАБЭА-н дүрэм, заавруудыг судалсан, тодорхой түвшний мэдлэгтэй. Ажлын байрны эрсдлийг үнэлэх, шийдвэр гаргах чадвартай.
• Ажлын ачаалал даах чадвартай.
• Техникийн болон логик сэтгэлгээ сайтай.
• Бүтээмж, инновацийн арга, хэрэгслүүдийг судалсан бүтээлч хандлагатай.
• Хөдөлмөрийн хэвийн бус (халуун, хортой) нөхцөлд ажиллахад эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх.
• Өөрийгөө хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Сэлэнгэ амралтын баазын "Найрамдлын эрдэнэс" хүүхдийн зуслангийн 2019 оны зуны үйл ажиллагаанд
иргэдийг хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулах түр ажлын байр

Албан тушаал
1-4 дүгээр ээлжид ажиллах ажилчдын тоо
5-8 дугаар ээлжид ажиллах ажилчдын тоо
Нийт ажиллах хүчний тоо
Анкет
Ажлын байранд тавигдах шаардлага
2019.06.15-аас 2019.07.13
2019.07.13-аас 2019.08.10
1
Ахлах удирдагч
1
1
1
2
Удирдагч багш
10
10
20
3
Хүмүүжүүлэгч багш
10
10
20
4
Тогооч
6
6
5
Зөөгч
5
5
10
6
Туслах ажилтан
6
6
12
7
Ачигч
5
5
10
8
Үйлчлэгч
10
10
20
Нийт
99
 

    Сонирхсон иргэд дараах материалыг бүрдүүлэн Сэлэнгэ амралтын баазын захиргааны байранд ирж бүртгүүлнэ. Бүртгэл 2019 оны 05 сарын 15-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл явагдана. Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
    • Хувийн өргөдөл
     • Анкет (Татаж авах)
     • Цахим үнэмлэхийн хуулбар
     • Их, дээд сургууль төгссөн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар
     • Оршин суугаа баг, хорооны тодорхойлолт
     • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
     • Ажлын байранд тавигдах шаардлагыг нотлох бусад бичиг баримт

Тавигдах шаардлага хангасан, бүрдүүлэх материал ирүүлсэн иргэд 2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр
Сэлэнгэ амралтын баазын захиргааны байранд болох сонгон шалгаруулалтад өөрийн биеэр оролцоно.

Сонгон шалгаруулалт явуулах цагийн хуваарь:

2019.05.18-ны өдрийн 09:00-14:00 цагт
2019.05.18-ны өдрийн 14:00-19:00 цагт
1
Ахлах удирдагч
1
Тогооч
2
Удирдагч багш
2
Зөөгч
3
Хүмүүжүүлэгч багш
3
Туслах ажилтан
 
4
Ачигч
 
5
Үйлчлэгч

Хаяг: 1-р ДГТ, Эрдэнэт сувиллын цогцолборын амбулаторийн 406, 407 тоот. Утас: (757)73293, (757)73167, 99090210


Судлаач инженер /баяжуулагч/ 1 ажлын байр 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийг дуустал Мэргэжил:
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи инженер.
/магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Үйлдвэрлэлийн технологийг сайжруулах, шинэ технолог нэвтрүүлэх туршилт, судалгаа хийх чадамжтай.
• Эрдэм шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Технологийн доголдлыг шуурхай илрүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэх, баяжигдах чанарын туршилт судалгаа хийх чадвартай.
• Судалгааны материал уншиж ойлгох англи болон орос хэлний мэдлэгтэй.
• Математик загварчлал, статистик боловсруулалт хийх чадвартай байх.
• Хэвийн бус нөхцөлд ажиллахад эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх, аливаа хорт зуршилгүй, харилцааны соёл, багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх.

 

 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн багш 1 түр ажлын байр 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер /бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Багшлах дур сонирхолтой.
• Мэргэжлээрээ тодорхой хугацаанд ажилласан байх.
• Судалгаа шинжилгээний ажлын дадлага туршлагатай байх.
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх.
• Багаар ажиллах чадвартай.
• Санаачлагатай ажилладаг.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Автомашины засварчин
1 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Автомашины засварчин эсвэл инженер. /3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай.
• Авто техникийн гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах чадвартай байх.
• Авто машины засвар, оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох, засварлах чадвартай.
• ОХУ, Япон, Солонгос, Герман зэрэг улсуудад үйлдвэрлэсэн автомашинуудыг засварлах мэдлэг, чадвар сайтай байх.
• Жолоочийн үнэмлэхтэй байх.
Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС: 757-73384.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
ӨРӨМДӨГЧИЙН ТУСЛАХ
Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллах түр ажлын байр
7 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 12.00 цаг хүртэл Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Цооног өрөмдөгчийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх
• Өрмийн инженер мэргэжилтэй байвал давуу тал болно
• Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх
• Хувийн зохион байгуулалт сайтай, хариуцлагатай байх
• Багаар /бригадаар/ ажиллах чадвартай байх
• Хөдөө, хээрийн нөхцөлд ажиллах, ачаалал даах чадвартай байх
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн багш 1 түр ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер.
/магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй (магистрант байж болно)/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх.
• Судалгаа шинжилгээний ажлын дадлага туршлагатай байх.
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх.
• Багаар ажиллах чадвартай.
• Санаачлагатай ажилладаг хандлагатай.


 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Мужаан 1 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийг дуустал
Мэргэжил: Мужаан.
/3 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мужааны багаж, төхөөрөмж дээр ажиллах чадвар эзэмшсэн байх.
• Шугам, эх зураг, бусад хэмжих багаж ашиглан ажлын материалд гологдол байгаа эсэхийг шалгах, хэвийн ажиллагаанд тохирох эсэхийг магадлах чадвартай байх.
• Ажлын цахилгаан болон гар багаж хэрэгслийг зөв ашиглах дадалтай.
• Төрөл бүрийн мод, металлын шинж чанарын мэдлэгтэй.
• Ажлын схем, зургийг уншиж, дүгнэлт хийж чаддаг байх.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 200 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73956.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний цахилгаанчин 1 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийг дуустал Мэргэжил:
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, цахилгааны инженер.
/4 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх.
• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай байх.
• Цахилгаан техникийн орчин үеийн хэмжүүрүүд болон контроллер, реле хамгаалалт, автоматикийн талаар мэдлэгтэй.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх.
• Багаар ажиллах чадвар сайтай.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй.

 

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 224 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73381.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Сантехникийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Сантехникийн засварчин, сантехникийн инженер.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлийн онолын мэдлэг сайтай,
• Сантехникийн тоног төхөөрөмжийн засвар, угсралт, ажиллагааны мэдлэгтэй,
бие даан ажил үүрэг гүйцэтгэх чадвартай.
• Багаар ажиллах чадвартай.


Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Токарьчин 4 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг дуустал


Мэргэжил:
Токарьчин, Машин үйлдвэрлэлийн технологич, Металл боловсруулах суурь машин багаж хэрэгслийн инженер.
Бусад шаардлага:
• Машин үйлдвэрлэлийн зураг зүй, зоролтын горимын тооцоо, техникийн хэмжилтийн тооцоо, материал судлалын талаар мэдлэгтэй байх.
• Инженерийн зураг төслийн програм дээр ажиллах анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй /Компас, Solid works/ бол давуу тал болно.
• Багаар ажиллах чадвар сайтай. Харилцааны соёлтой, хамт олны дунд биеэ зөв авч явах чадвартай.
• Техник сэтгэлгээ сайтай.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Бохир усны шугам хоолойн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Сантехникийн засварчин, сантехникийн инженер, Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний инженер.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлийн онолын мэдлэг сайтай,
• Цэвэрлэх байгууламжийн технологийн ерөнхий горим, ажиллагааны мэдлэгтэй,
бие даан ажил үүрэг гүйцэтгэх чадвартай.
• Багаар ажиллах чадвартай.

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Хлоржуулах төхөөрөмжийн оператор 1 ажлын байр
2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийг дуустал
Мэргэжил: Ус хангамж, ус цэвэрлэгээний инженер, Хлораторын операторчин.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлийн онолын мэдлэг сайтай,
• Цэвэрлэх байгууламжийн технологийн ерөнхий горим, ажиллагааны мэдлэгтэй,
бие даан ажил үүрэг гүйцэтгэх чадвартай.
• Багаар ажиллах чадвартай.

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73573.
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Токарьчин 4 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал


Мэргэжил:
Токарьчин, Машин үйлдвэрлэлийн технологич, Металл боловсруулах суурь машин багаж хэрэгслийн инженер.
Бусад шаардлага:
• Машин үйлдвэрлэлийн зураг зүй, зоролтын горимын тооцоо, техникийн хэмжилтийн тооцоо, материал судлалын талаар мэдлэгтэй байх.
• Инженерийн зураг төслийн програм дээр ажиллах анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй /Компас, Solid works/ бол давуу тал болно.
• Багаар ажиллах чадвар сайтай. Харилцааны соёлтой, хамт олны дунд биеэ зөв авч явах чадвартай.
• Техник сэтгэлгээ сайтай.

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин 3 ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин.
/3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/
Бусад шаардлага:
• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай байх.
• Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх.
• Багаар ажиллах чадвар сайтай.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй.

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

 

Химийн шинжилгээний лаборант 3 түр ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Хими технологи, химич инженер, металлургич инженер.
/бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлийн онолын мэдлэг сайтай,
• Мэргэжлээрээ 6-аас дээш сар ажилласан байх.
• Химийн шинжилгээг гүйцэтгэх чадвартай.
• Ажлын үр дүнд мэргэжлийн дүгнэлт хийж чаддаг байх.

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Нарийн хэмжүүрийн засварчин 1 түр ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Электроникийн инженер, мэдээллийн технологийн инженер.
/бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлийн онолын мэдлэг сайтай байх.
• Хэмжүүрийн багаж, тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг тодорхойлох, бие даан засварлах чадвартай.
• Багаар ажиллах чадвар сайтай.
• Техникийн баримт бичгийг ойлгох түвшинд гадаад хэлний мэдлэгтэй.


Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн багш 1 түр ажлын байр 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологийн инженер.
/магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх.
• Судалгаа шинжилгээний ажлын дадлага туршлагатай байх.
• Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын туршлагатай байх.
• Багаар ажиллах чадвартай.
• Санаачлагатай ажилладаг хандлагатай.


 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Бүжигчин /эмэгтэй/ 1 түр ажлын байр 2019 оны 3-р сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 3-р сарын 18-ны өдрийг дуустал 2.1. Их дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх.
2.2. Урлаг, соёлын байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан байвал давуу тал болно.
2.3. Дотоод, гадаадын томоохон арга хэмжээний тоглолтуудад оролцсон байх, туршлагатай байх.
2.4. Урын сангийн баяжилт А4 цаасан дээр бичиж авч ирэх.
2.5. Сайн дурын уран сайханчидтай ажиллах, багшлах чадвартай байх.
2.6. Гадаад хэлний анхан болон дунд шатны мэдлэгтэй байх.
2.7. Багаар ажиллах чадвартай, ёс суртахууны өндөр соёлтой байх.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчдэд:
2019 оны 3-р сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 3-р сарын 18-ний өдрийг дуустал Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Дуучин /эмэгтэй/ 1 түр ажлын байр 2019 оны 3-р сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 3-р сарын 18-ны өдрийг дуустал 2.1. Их дээд сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх.
2.2. Урлаг, соёлын байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан байвал давуу тал болно.
2.3. Дотоод, гадаадын томоохон арга хэмжээний тоглолтуудад оролцсон байх, туршлагатай байх.
2.4. Урын сангийн баяжилт А4 цаасан дээр бичиж авч ирэх.
2.5. Сайн дурын уран сайханчидтай ажиллах, багшлах чадвартай байх.
2.6. Гадаад хэлний анхан болон дунд шатны мэдлэгтэй байх.
2.7. Багаар ажиллах чадвартай, ёс суртахууны өндөр соёлтой байх.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид2019 оны 3-р сарын 11-ний өдрөөс 2019 оны 3-р сарын 18-ний өдрийг дуустал Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Уурхайчин соёлын ордны 205 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73635.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Токарьчин 1 ажлын байр 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Токарьчин /4 ба түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Зорох, хайлуулах, хавтгайлах, өрөмдөх, цоолох, өнгөлөх, ирлэх зэрэг машинууд / металл дээр ажиллах/ болон дижитал удирдлагатай машин ажиллуулах чадвар эзэмшсэн байх.
• Шугам, эх зураг, бусад хэмжих багаж ашиглан ажлын материалд гологдол байгаа эсэхийг шалгах, машины ажиллагаанд тохирох эсэхийг магадлах чадвартай байх.
• Зүсэх багаж, сойз зэрэг машины элэгдсэн хэрэгслүүдийг солих, ажлын цахилгаан болон гар багаж хэрэгслийг зөв ашиглах дадалтай.
• Металлын шинж чанарын мэдлэгтэй.
• Ажлын схем, зургийг уншиж, дүгнэлт хийж чаддаг байх.

 

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэдийн материалыг бүртгэлийн хугацаанд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

ХЭВНИЙ ЗАГВАРЧИН /МУЖААН/ -Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллах түр ажлын байр
3
2019 оны 02 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 02 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 12.00 цаг хүртэл Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Мужааны 3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй. /Мэргэжлийн курсийн үнэмлэхтэй байх/
• Техникийн шугам зураг зурах, унших чадвартай байх
• Ажлын ачааллыг даах чадвартай, хариуцлагатай байх
• Мужааны тоног төхөөрөмж, цахилгаан ба гар багажаар ажиллах чадвартай байх
• Компьютерын дунд шатны мэдлэгтэй байх
• Хамт олноор ба багаар ажиллах чадвартай байх


 

 

 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Тэсэлгээчин-лаборант 1 ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Тэсэлгээчин-лаборант (Уул уурхайн ашиглалт, түүнтэй адилтгах мэргэжлийн сургууль төгссөн байх)
Туршлага: • Мэргэжлээрээ 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
• Бүрэн дунд ба түүнээс дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн байх.
• Тэсрэх бодистой харьцаж ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй байх.
• Мэргэжлийн зэрэг: 6
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины туслах машинч 1 түр ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийг дуустал Мэргэжил:
Дээд. Дулааны цахилгаан станцын ашиглалт
Туршлага:
• Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.
Бусад шаардлага:
• Бакалавр, түүнээс дээш түвшиний боловсрол эзэмшсэн байх.

• Багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч, харилцааны өндөр соёлтой байх.

2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдрийг дуустал Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин 2 ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Цахилгаан ба хийн гагнуурчин мэргэжилтэй, 3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй.
Бусад шаардлага:
• Өндөр даралтын болон чичиргээт, хөдөлгөөнт ачаалал бүхий ажилд зориулагдсан хайлш, өнгөт металл, ширэм, бүтээц, зангилаа, эд ангид онцгой нарийн аппаратаар хийн болон гар нуман гагнуур хийх чадвартай, дээрх ажлын аргачлалын технологид бүрэн суралцсан.
• Өндөрт болон гадна дотор байрлах кран, өргөгчүүд дээр цахилгаан гагнуурын ажлыг гүйцэтгэх чадвартай
• Аргон гагнуураар зэвэрдэггүй ган болон хайлш гагнах, өнгөт металл гагнах, зүсэх чадвартай.
• Уурын халаах хоолой угсрах, засварлах үеийн гагнуур хийх чадвартай.
• Техникийн зургийг уншдаг, зураг төслийн дагуу гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг, ажлын бүдүүвч зураг, схем гаргаж чаддаг байх.
• Анхан шатны тооцоо, шийдэл гаргаж чаддаг байх.
Давуу тал:
Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай, англи, орос хэлний мэдлэгтэй.


Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд доорх материалыг бүрдүүлэн өгнө.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 түр ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчны мэргэжилтэй /3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Боловсрол: Тусгай дунд, түүнээс дээш.
• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж эд ангиудыг оношлох, задлах, угсрах ба засварлах чадвартай байх.
• Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамж, угсралт, тохируулгын ажлыг бие даан хийж гүйцэтгэх чадвартай байх.
• Цахилгаан байгууламжийн бүтэц, түүний ажиллах зарчим, зураг, схемийг уншиж, засвар, техникийн үйлчилгээ бие даан хийж чаддаг.
• Цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 17,00 цаг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73754.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Тэсэлгээчин-лаборант 1 ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийг дуустал Мэргэжил: Тэсэлгээчин-лаборант (Уул уурхайн ашиглалт, түүнтэй адилтгах мэргэжлийн сургууль төгссөн байх)
Туршлага: • Мэргэжлээрээ 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх
Бусад шаардлага:
• Бүрэн дунд ба түүнээс дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн байх.
• Тэсрэх бодистой харьцаж ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй байх.
• Мэргэжлийн зэрэг: 6
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 210 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73954.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Турбины туслах машинч 1 түр ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийг хүртэл Мэргэжил:
Дээд. Дулааны цахилгаан станцын ашиглалт
Туршлага:
• Мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.
Бусад шаардлага:
• Бакалавр, түүнээс дээш түвшиний боловсрол эзэмшсэн байх.

• Багаар ажиллах чадвартай, шударга, зарчимч, харилцааны өндөр соёлтой байх.

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 206 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73386.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгааны монтер 1 үндсэн, 2 түр ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийг дуустал Мэргэжил: Цахилгааны засварчны мэргэжилтэй /3 ба түүнээс дээш зэрэгтэй/.
Бусад шаардлага:
• Боловсрол: Тусгай дунд, түүнээс дээш боловсрол.
• Цахилгаан тоног төхөөрөмжинд мөрдөх техник ашиглалтын дүрмийн мэдлэг сайтай.
• Цахилгаан байгууламжийн бүтэц, түүний ажиллах зарчим, зураг, схемийг уншиж, засвар, техникийн үйлчилгээ бие даан хийж чаддаг.
• Цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 17,00 цаг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварчин 1 ажлын байр 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийг дуустал
Мэргэжил:
Цахилгааны инженер эсвэл цахилгаанчны мэргэжилтэй /3-аас дээш зэрэгтэй/
Бусад шаардлага:
• Техникийн ба цахилгааны гарын авлага, ном, зураг, схем ашиглаж, цахилгаан тоноглолын эд ангиудыг оношлох, задлах, угсрах, засварлах, тохируулах, суурилуулах чадвартай.
• Цахилгаан оношилгооны багаж, төхөөрөмж ашиглан оношилгоо хийх чадвартай
• Барилга байгууламжийн цахилгаан хангамж, угсралт, тохиргооны ажлыг бие даан хийж гүйцэтгэх чадвартай байх
Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийг дуустал Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 200 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73956.
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.

Архитекторч
1 ажлын байр /түр/ 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Үйлдвэрийн ба иргэний барилгын инженер /бакалавр болон түүнээс дээш/

Туршлага:
• Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан,

  Бусад шаардлага:
• AutoCAD, Compas, тооцооны Lira, Monomax  зэрэг программууд дээр ажиллах чадвар сайтай байх.
• Ажлын ачаалал даах чадвартай, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай байх

• Зураг төслийн байгууллагад ажиллаж байсан бол давуу тал болно

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчдэд:
2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17,00 цаг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 200 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
75773956.


Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.Цахилгаанчин
1 ажлын байр

2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс

2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийг дуустал

Мэргэжил:
Цахилгааны инженер эсвэл цахилгаанчны мэргэжилтэй /4-өөс дээш зэрэгтэй/.Бусад шаардлага:

• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан.

• Цахилгаан техникийн онолын мэдлэг сайтай.

• Цахилгаан байгууламжийн бүтэц, түүний ажиллах зарчим, зураг, схемийг уншиж, засвар, техникийн үйлчилгээ бие даан хийж чаддаг.

• Цахилгаан байгууламжид ажиллаж байгаа ажилтанд хяналт таих, ажлыг аюулгүй гүйцэгэх чадвартай.

• Цахилгааны оношилгооны багаж төхөөрөмж ашиглан эвдрэл, гэмтлийг оношлох чадвартай.

Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүсэгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 17,00 цаг хүртэл Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн 212 тоот өрөөнд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авна.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. Төрийн албан хаагчийн анкет бөглөж ирэх
3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байна)
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
*Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
*Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
ХАРИЛЦАХ УТАС:
757-73384.

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.


Архив 2014-2018
“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-т иргэдийг ажилд авах журам:

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын /цаашид “компани” гэх/ хүний нөөцийн хэрэгцээг өргөн мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвартай ажилтнаар хангах, ажил горилогч иргэдийг сонгон шалгаруулах зарчмаар ажилд авах асуудлыг зохицуулахад оршино.
1.2. Сонгон шалгаруулалт гэдэг нь хөдөлмөрийн зах зээлээс тухайн ажлын байранд мэргэжил, боловсрол, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд тохирох иргэдээс сонгох үйл ажиллагаа юм.

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтанд хамрагдах иргэд
2.1. Компаниас зарлагдсан ажлын байранд бүртгэлийн хугацаанд бүртгүүлсэн иргэд:
    2.1.1. Компанийн зардлаар дотоод, гадаадын их дээд сургууль, коллежийг төгсөгчид;
    2.1.2. Компанийн хүний нөөцийн бодлогоор бэлтгэгдсэн, нөөцөнд бүртгэгдсэн ажилтан;
    2.1.3. Компанид шаардлагатай мэргэжил эзэмшсэн иргэд.
2.2. Компанийн цех, нэгжид ажиллаж байгаад эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан болон гэм буруутай үйлдлийн улмаас ажил олгогчийн санаачлагаар халагдсан ажилтныг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй.

Гурав. Ажлын байрны захиалга
3.1. Хэлтэс, цехийн дарга нар ажлын байр шинээр бий болсон болон чөлөөлөгдсөнөөс хойш ажлын 5 хоногт багтаан ажлын байрны захиалгыг ажлын байрны тодорхойлолтын хамт Хүний нөөцийн хэлтэст ирүүлнэ.
3.2. Хүний нөөцийн хэлтэс нээлттэй ажлын байрыг компанийн цахим хуудсанд зарлаж, анкетаар бүртгэнэ.
3.3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэд дараах материалыг бүрдүүлнэ:
   - иргэний үнэмлэх
    - диплом, мэргэжлийн үнэмлэх
    - хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
    - ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт
3.4. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан шаардлагыг хангаагүй, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломгүй, баримт бичиг дутуу иргэдийн материалыг хүлээн авахгүй.
3.5. Энэхүү журмын 3.1-д заасны дагуу ажлын байрны захиалгыг Хүний нөөцийн хэлтэст /цаашид “ХНХ” гэх/ ирүүлээгүй тохиолдолд ажлын байранд иргэнийг ажилд авахыг хориглоно.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалт
4.1. Сонгон шалгаруулалтыг ХНХ-ийн томилсон комисс зохион байгуулна.
4.2. Сонгон шалгаруулалт явагдах дараалал:
    4.2.1. Бүртгүүлсэн иргэдийн материалыг судалж, сонголт хийх;
    4.2.2. Сонгогдсон иргэдийн мэргэжлийн онолын мэдлэгийг шалгах;
    4.2.3. Онолын шалгалтанд тэнцсэн иргэдийн ур чадварыг сорилын ажлаар шалгах;
    4.2.4. Сорилын ажилд тэнцсэн иргэдтэй ярилцлага хийж сонгон шалгаруулалтын эцсийн дүнг гаргана.
4.3. Сонгон шалгаруулалт явуулахдаа анкет, тест болон бичгээр шалгалт авах, ажлын байранд ур чадвар сорилын ажил хийлгэх, ярилцлага хийх зэрэг хэлбэрийг ашиглана.
4.4. ХНХ нь сонгон шалгаруулалтын тест, асуултыг мэргэжлийн чиглэл тус бүрээр шалгалтын материалын сан бүрдүүлж, цахим хэлбэрээр авах чиглэл баримтална.
4.5. Сонгон шалгаруулалтанд орсон иргэдийн шалгалтын дүнг комиссын гишүүд хэлэлцэж, протоколоор баталгаажуулж, иргэдэд ил тодоор мэдээлнэ.

Тав. Бусад
5.1. Сонгон шалгаруулах комиссын гишүүн, холбогдох мэргэжилтэн шалгалтын материалын нууцыг задруулах, оролцогчдод мэдээлэл өгөх, тэднээс бэлэг авах, энэхүү журмын заалтуудыг илт зөрчсөн үйлдэл хийх зэргээр зөрчил гаргасан нь нотлогдсон тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
5.2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд ХНХ-ийн дарга хяналт тавина.
1. Эхний шатны сонгон шалгаруулалт
1.1. Зарласан хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн анкет, материалуудыг тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан эсэхийг комиссын гишүүд хянан үзэж протокол үйлдэнэ.
1.2. Ажлын байрны шаардлагыг бүрэн хангахуйц материал ирүүлсэн иргэдэд сонгон шалгаруулалтын шалгалтын товыг мэдэгдэнэ.
1.3. Мэргэжлийн мэдлэгийг тестээр, туршлага, ур чадварыг сорилоор шалгаж дүгнэн протокол үйлдэнэ. Шалгалтад тэнцсэн иргэдийг дараагийн буюу эцсийн шатны шалгаруулалтанд оруулна.

2. Эцсийн шатны сонгон шалгаруулалт
2.1. Шаардлагатай тохиолдолд шалгарсан иргэний өмнө ажиллаж байсан байгууллагаас нэмэлт мэдээлэл авна.
2.2. Шалгаруулалтын комисс ярилцлага явуулж дүнг нэгтгэж, протокол үйлдэнэ.
2.3. Шалгарсан иргэн эрүүл мэндийн үзлэгт орж, тухайн ажил эрхлэх боломжтой эсэх талаар эмнэлгийн дүгнэлт гаргуулна.
   - 2% цээж зураг /Сүүлийн 3 сарын байдлаар/
    - Иргэний үнэмлэхний хуулбар
    - Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан байх/
    - Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
    - Өмнөх ажил олгогч болон төгссөн сургуулийн тодорхойлолт /ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл байх/
   - Бусад баримт бичиг /өөрийн давуу талыг харуулсан байх/

   “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд адил, тэгш боломж олгон, ажилтан сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг шударга, ил тод явуулдаг бөгөөд сонгон шалгаруулалтын эцсийн шийдвэрийг шалгаруулалтын ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ямар нэгэн зуучлагч хувь хүний оролцоогүйгээр гаргадаг болно.
- Тухайн зарлагдсан ажлын байрны тавигдах шаардлагад тэнцсэн иргэдийн анкетийг хүлээн авна.
- Анкетыг бөглөхдөө бүх мэдээллийг товч тодорхой оруулж, үг товчлохгүй байх шаардлагатай.
- Анкетанд цээж зургийг /сүүлийн 3 сарын байдлаар/ заавал оруулсан байна.
- Анкетийн техтын фонд Тimes New Roman, хэмжээ 12pt байна.
- Aнкетийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор хариуг мессежээр нэг удаа явуулна.
Хэрэв мессеж аваагүй байх бүхий тохиолдолд компани хариуцлага хүлээхгүй.
- Компани ажил горилогчийн анкетийг хүлээн авснаар ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
- Цахим хуудсаар анкет явуулсан тохиолдолд хүлээн авсан тухай таны хаяганд хариу очно.
- Сонгон шалгаруулалтанд орж байгаа иргэн бүр сонгон шалгаруулалтын явцын мэдээллээс өөрийн оролцоог харах кодыг хэрэв анкетыг цахим хэлбэрээр явуулсан бол таны цахим хаяг луу илгээх ба хэрэв цаасан хэлбэрээр авчирсан бол Хүний нөөцийн хэлтсийн бүрдүүлэлтийн менежер өгнө. Энэ кодын тусламжтайгаар тухайн нээлттэй зарлаж байгаа ажлын байрны хүснэгтээс сонгон шалгаруулалтын явцыг харна.
- Сонгон шалгаруулалтаас хоцорсон болон заагдсан бичиг баримт дутуу иргэдийг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй.
- Компанийн цех, нэгжид ажиллаж байгаад эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагагүй хандсан, гэм буруутай үйлдэл гаргасан болон сахилгын зөрчлийн улмаас (Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40.1.4, 40.1.5, 131.1.3 заалтаар) ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдсан ажилтныг сонгон шалгаруулалтанд оруулахгүй.
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
   1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
   2. Анкет бөглөх (Анкетийг эндээс татаж авна уу)
   3. Дипломын хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
   4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

* Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх.
* Анкет болон бүрдүүлж өгсөн материалуудыг буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.