Манай Эмнэлэг сувилал нь компанийн нийт ажиллагсад, анхдагч, ахмадууд, МШӨ-ний учир хувь тогтоолгосон хүмүүсийг оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулдаг.
      Жил бүр компанийн 6000 ажилтныг нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт графикийн дагуу хамруулж хэвшлээ.
  Эмнэлгийн орчин үеийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон.
   2013 онд “Эрдэнэт” сувилал магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагын сертификатаа дахин аваад байна.